fallback-thumbnail

Krajevne jezikovne različice že vrednotimo

Krajevne jezikovne različice že vrednotimo

SKGZ in SSO o predlogu za ustanovitev novega inštituta

Nedavni predlog o ustanovitvi novega inštituta za promocijo krajevnih govorov na obmejnem pasu videnske pokrajine, ki so ga na tiskovni konferenci na sedežu Dežele FJK v Vidnu predstavili čedajski deželni svetnik Roberto Novelli, podžupan Podbonesca Mirko Clavora in župan Rezije Sergio Chinese, je razburil tudi pokrajinske predstavnike slovenskih krovnih organizacij. Njihovo skupno tiskovno sporočilo objavljamo v celoti.

Slovenska kulturno-gospodarska zveza (SKGZ) in Svet slovenskih organizacij (SSO) videnske pokrajine izražata svoje nezadovoljstvo in nasprotovanje v zvezi s predlogom zakonskega osnutka o zaščiti jezikovnih različic iz Rezije ter Kanalske, Nediških in Terskih dolin, ki ga je pred kratkim predložil deželni svetnik Roberto Novelli. Deželni zakon 26/2007 za zaščito slovenske manjšine v FJK nudi že z 22. členom tako menita organizaciji možnost, da se promovirajo slovenske jezikovne različice, ki jih govorijo v Reziji ter v Kanalski, Nediških in Terskih dolinah. Številna slovenska društva v videnski pokrajini od Trbiža do Prapotnega že izvajajo projekte za vrednotenje vseh tamkajšnjih jezikovnih različic. Prav tako že več let obstaja in plodno deluje v Špetru Inštitut za slovensko kulturo, ki je izraz društev in posameznikov, ki se vsakodnevno ukvarjajo s problematiko slovenskega jezika in kulture na obmejnem pasu v videnski pokrajini, in predstavlja oporno točko tako za ohranitev vseh narečij kot bogatega izročila slovenske kulture na tem območju. SKGZ in SSO sta mnenja, da ustanovitev novega inštituta ni potrebna, saj bi to pomenilo samo dodatne stroške za javno upravo (torej za vse nas). Da ne bi omenjena narečja izginila, je treba primerno izkoristiti inštrumente, ki jih že imamo na razpolago. V tem smislu se krovni organizaciji tudi sprašujeta, kako so občinske uprave na obmejnem pasu videnske pokrajine od leta 2008 naprej uporabile deželne prispevke za izvajanje ukrepov v korist slovenskih jezikovnih različic, ki jih govorijo v Reziji ter v Kanalski, Terskih in Nadiških dolinah.

Novi Matajur, 1. marec 2017

Povezane objave

Predstavili blagovno znamko Slovenci v Italiji
Na srečanju mladih Slovencev iz zamejstva in sveta zagotovila o nadaljnji podpori
Republika Slovenija obeležuje Dan državnosti