Covid-19

Koronavirus: pogosta vprašanja in odgovori (FAQ)

Deželni Centralni urad za slovenski jezik je poskrbel za prevod pogostih vprašanj in odgovorov o izrednih razmerah zaradi epidemije Covid-19, ki jih je pripravila Civilna zaščita. Gre za uporabne informacije, ki razčistijo marsikateri dvom.

 

GIBANJE IN DEJAVNOSTI V OBČINI STALNEGA PREBIVALIŠČA

Smem peljati psa na sprehod?

Da, pod pogojem, da ostanete v neposredni bližini svojega bivališča, kjer ni drugih ljudi.

Ali se smem z otroki sprehajati v bližini svojega bivališča?

Ne, ni dovoljeno.

Ali lahko grem na sprehod oziroma teč, kamor ni drugih ljudi?

Ne. Dovoljeni so le izhodi zaradi dokazanih potreb, povezanih s službo, nujnih primerov ali zdravstvenih razlogov.

Ali lahko svojim staršem, ki so starejše osebe, nesem hrano ali pomagam na domu?

Da, vendar le če niso samostojni in ob doslednem upoštevanju higiensko-sanitarnih predpisov.

Ali smem na zasebno skupno dvorišče svojega stanovanjskega bloka?

Da, če na dvorišču ni istočasno drugih stanovalcev.

Ali lahko gredo stari starši varovati vnuke na njihov dom?

Da, če vnukov ne varujejo drugi odrasli in je nujno poskrbeti zanje, ker jih ni mogoče pustiti same.

Ali lahko grem delat na lastniško zemljišče v občini svojega stalnega prebivališča?

Ne, razen če gre za dokazane delovne potrebe ali za neodložljive razloge, vezane na oskrbo s hrano.

Nosim slušni aparat, za katerega potrebujem baterije. Ali lahko grem kupit baterije?

Da. Gre za gibanje zaradi nujnih primerov, ki jih veljavni predpisi dovoljujejo. Treba je vsekakor preveriti, ali je trgovina, v kateri redno kupujete baterije, dejansko odprta.

Delam kot samostojni /-a podjetnik /-ica; smem z avtom od doma do pisarne, ki se nahaja v isti občini?

Da. Samostojne dejavnosti se niso prekinile. Treba je vsekakor upoštevati vse pogoje in ukrepe za omejitev tveganja širjenja virusa.

Ali je dostava na dom vedno dovoljena?

Trgovine in gostinski obrati, ki so zaprti za javnost ob nedeljah, smejo vseeno dostavljati na dom ob upoštevanju predvidenih higienskih predpisov.

 

GIBANJE ZUNAJ OBČINE STALNEGA PREBIVALIŠČA

V občini mojega stalnega prebivališča ne prodajajo briketov, ki jih običajno uživa moj pes. Ker ima pes občutljivo kožo, potrebuje ravno tisto vrsto briketov. Ali jih lahko grem kupit v drugo občino?

Šteje se, da gre za nujen primer samo, če je bolezen živali potrjena in potrebne hrane ni mogoče nakupiti po drugih dovoljenih poteh (po internetu ali z dostavo na dom).

Samostojno izvajam gradbena dela v lastniškem stanovanju, ki sem ga kupil /-a v kraju izven občine stalnega prebivališča. Dela moram zaključiti do oktobra, sicer ne bom upravičen /-a do deželnih subvencij. Ali lahko grem v navedeno stanovanje, da nadaljujem z delom?

Ne. Dežela bo sprejela vse potrebne ukrepe, da ne bodo oškodovani upravičenci, ki ne bodo mogli spoštovati zakonsko predvidenih rokov zaradi trenutnih razmer.

Ali se lahko gibljem znotraj občine stalnega prebivališča in izven nje zaradi selitve?

Selitve, kot kakršno koli drugo gibanje, niso dovoljene, če niso upravičene zaradi skrajne nujnosti (za poti med različnimi občinami) ali nujnih primerov (za poti znotraj občine stalnega prebivališča).

Ali smem iz svoje v drugo občino, da pomagam staršem, ki niso samostojni, tudi če nimam dovoljenja po Zakonu 104?

Da. Tovrstna gibanja so dovoljena, ker gre za zagotavljanje zdravstvene in socialne oskrbe na domu in zunaj njega.

Glede na nove predpise o omejevanju gibanja smem kot ločena mati po svojega otroka, ki je pri očetu v drugi občini, v kateri nimam stalnega prebivališča?

Da. Dovoljena so gibanja zaradi združitve z mladoletnimi otroki, ki so pri drugem staršu ali skrbniku, oziroma zaradi vrnitve mladoletnih otrok domov v skladu z načini, ki jih predvidevajo odločbe o ločitvi ali razvezi.

V mojem domačem kraju je samo manjša trgovina. Če grem v sosednjo občino po nakupe, dobim kazen?

Nakupovanje je načeloma dovoljeno samo v občini stalnega prebivališča. Če to ni mogoče (ker v domačem kraju ni trgovin) ali če je treba nujno kupiti dobrine, ki jih v občini stalnega ali začasnega prebivališča ni na voljo, je gibanje dovoljeno. Dostava na dom je vsekakor priporočljiva.

Naročil /-a sem hrano po spletu. Ali smem v kraj zunaj občine stalnega prebivališča, da prevzamem naročilo?

Da, v tem primeru je gibanje dovoljeno. Šteje se namreč, da je naročanje po spletu ter prevzem naročila brez neposrednega stika med prodajalcem in kupcem, tudi zunaj občine stalnega prebivališča pod pogojem, da je prodajno mesto v neposredni bližini doma, odlična rešitev za preprečevanje nastajanja vrst ali množičnega zbiranja ljudi v trgovinah

Če mora mlajša oseba iz tujine nazaj v Italijo, jo lahko eden od staršev pripelje domov z osebnim vozilom?

Da. Treba pa je upoštevati potrebne ukrepe samozaščite za oba potnika v vozilu. Opozarjamo tudi, da morajo od 17. marca 2020 italijanski in tuji državljani, ki se vračajo v Italijo z letalskim, železniškim, pomorskim ali cestnim prevozom, vrnitev na državno ozemlje prijaviti Oddelku za preventivo javnega zdravstvenega podjetja, pristojnega za območje, in da bodo podvrženi zdravstvenemu nadzoru in samoizolaciji za 14 dni.

Imam hčer, ki živi v tujini in se mora vrniti v Furlanijo – Julijsko krajino. Njeni sostanovalci so pozitivni na koronavirus. Kako moram ravnati?

Obvestiti morate Oddelek za preventivo javnega zdravstvenega podjetja, pristojnega za območje, in zdravstvene oblasti tuje države.

Katere omejitve mora upoštevati čezmejni delavec pri gibanju?

Ni omejitev. Kot je pojasnilo Ministrstvo za zunanje zadeve, določbe za vstop v Italijo iz tujine ne veljajo za čezmejne delavce, zdravstvene delavce in posadke v potniškem in tovornem prometu (samoizjava za gibanje v Italiji, samoizjava o razlogih za gibanje, prijava o vstopu na državno ozemlje Oddelku za preventivo javnega zdravstvenega podjetja, pristojnega na območju, prepoved uporabe javnih potniških prevoznih sredstev, 14-dnevna karantena).

Sem čezmejni /-a delavec /-ka. Lahko zaprosim za fleksibilne oblike dela (smart working)?

Da. Kdor ima prebivališče v Italiji in dela v sosednji državi, lahko zaprosi za delo na daljavo, če mu / ji tuji delodajalec to dovoli v skladu s pogoji, ki jih predvideva zakon o delovnem razmerju; tuji delodajalec ni dolžan v tem primeru ničesar prijaviti v Italiji. Kdor živi v tujini in dela v Italiji, lahko zaprosi za delo na daljavo pod enakimi pogoji kot vsi drugi delavci.

 

DOLOČBE IZ ODREDB PREDSEDNIKA DEŽELE

Ali veljajo v Furlaniji – Julijski krajini dodatne omejitve poleg tistih, ki jih določa Uredba predsednika vlade z dne 1. aprila?

Da. In sicer do 13. aprila so prepovedani sprehodi in kakršne koli dejavnosti na prostem, ki niso strogo pogojene z dokazanimi potrebami, vezanimi na službo, zdravje ali oskrbo s hrano. Poleg tega še naprej veljajo določbe o nedeljskem zaprtju trgovin, z izjemo lekarn, trgovin s parafarmacevtskimi izdelki, časopisnih kioskov, oskrbovalnih postaj na avtocestah, v pristaniščih in tovornih postajališčih. Dovoljena pa je dostava na dom, tudi ob praznikih.

Ali veljajo posebni ukrepi za tržnice?

Da. Dejavnost živilskih tržnic na prostem in pokritih tržnic na javnem ali zasebnem zemljišču je dovoljena samo ob spoštovanju naslednjih pogojev: omejitev površin (za tržnice na prostem), ločeni vstopi in izstopi, dostop v številčno omejenih skupinah za preprečevanje množičnega zbiranja ljudi, zagotavljanje varnostne razdalje, obveznost pakiranja izdelkov za prodajalca /-ko, uporaba rokavic za enkratno uporabo in zaščitnih sredstev za nos in usta za prodajalce in kupce.

Ali drži, da je uporaba zaščitnih mask v trgovinah z živili obvezna? 

Ne. Obvezno je uporabiti rokavice za enkratno uporabo in pokriti nos in usta. V ta namen je uporaba zaščitnih mask priporočena, toda ni nujna: zadostujejo tudi ustrezno zvezani šali, ovratne rute ali grelniki za vrat.

Ali je uporaba osebne varovalne opreme obvezna tudi na javnih prevoznih sredstvih?

Da. Kot je bilo že določeno za trgovine z živili in tržnice, je uporaba rokavic za enkratno uporabo in zaščitnih sredstev za nos in usta (zaščitna maska, ovratna ruta, šal, grelnik za vrat) od 8. aprila obvezna za vse potnike v javnem potniškem prometu Furlanije – Julijske krajine.

Bodo trgovine odprte na velikonočni ponedeljek?

Ne. Z odredbo št. 8 je bila obveznost nedeljskega zaprtja trgovin razširjena tudi na veliki ponedeljek.

 

PODALJŠANJE ROKOV IN PREKINITEV IZVAJANJA ZDRAVSTVENIH STORITEV

Ali se izvajanje ambulantnih dejavnosti prekine?

Da. Od  srede, 11. marca, se do nadaljnjega prekine izvajanje vseh ambulantnih dejavnosti, razen v primeru nujnih pregledov, ki jih potrdi referenčni specialist. Navodila za prekinitev redne ambulantne dejavnosti veljajo tudi za vse zasebne bolnišnice in ambulante, ki so sklenile sporazume z deželno zdravstveno službo. Zdravnikom splošne medicine, izbranim družinskim pediatrom ter specialistom se priporoča, da predpišejo laboratorijske preiskave samo v nujnih primerih, po možnosti v območnih laboratorijih in v vsakem primeru z naročanjem po časovnem razporedu ter z uporabo čakalnic, ki omogočajo zagotavljanje varnostne razdalje (najmanj 1 m). Navodila za prekinitev redne ambulantne dejavnosti veljajo tudi za vse zasebne bolnišnice in ambulante, ki so sklenile sporazume z deželno zdravstveno službo. Odpovejo se tudi skupinske dejavnosti za matere in dojenčke v zdravstvenih okrožjih.

Ali so ambulantne dejavnosti presejalnih pregledov prve stopnje odpovedane?

Da. Predvideni pregledi za presejalne preglede mamografije prve stopnje, kot tudi presejalni testi za zgodnje odkrivanje raka materničnega vratu (bris Pap ter testiranje na prisotnost DNA onkogenih genotipov HPV), se prenesejo na poznejši datum, o čemer bodo stranke, ki so imele pregled, predviden v tem obdobju, neposredno obveščene. Poziva se vse ženske, ki so že imele določen datum pregleda, da ne gredo na pregled ter počakajo na obvestilo o novem datumu.

Ali se spremembe nanašajo tudi na nenujne redne preglede (specialistične, rentgenske in diagnostične preglede)?

Da. Pregledi se prestavijo v dogovoru z bolnišnicami na obdobje po zaključku izrednih razmer v povezavi s koronavirusom.

Ali so predvidena cepljenja odpovedana?

Da. Cepljenja se prestavijo na obdobje po zaključku izrednih razmer v povezavi s koronavirusom.

Ali se lahko zdravniški in laboratorijski izvidi prevzamejo osebno pri pristojni ustanovi?

Priporoča se, da počakate do zaključka izrednih razmer v povezavi s koronavirusom ali zaprosite za prevzem omenjenih dokumentov po pošti ter elektronski pošti, kjer je to mogoče in dovoljeno.

Ali se invalidne osebe lahko odpravijo od doma?

Priporoča se vsem, da ostanejo doma ter s tem preprečijo prenašanje okužbe nase in na druge. V nujnih primerih in iz zdravstvenih razlogov se za invalidne osebe s primernim spremstvom lahko predvidijo kratki izhodi iz bivališča, ob spoštovanju pravil socialnega distanciranja. Zdravnik, ki ima v oskrbi invalidno osebo, lahko to potrebo potrdi, pri izhodu pa mora imeti spremljevalec ustrezno dovoljenje.

Povezane objave

Evropske in občinske volitve: Slovenci v Italiji ostajajo zvesti demokratičnim naprednim silam
Romano Prodi na predstavitvi knjige o Mitji Volčiču in v Novi Gorici ob 20-letnici vstopa Slovenije v EU
V Evropski prestolnici kulture naj ostanejo meje odprte