555c4e5a457dc

Koordinator Slomaka Rudi Pavšič pri ministru Gorazdu Žmavcu

V okviru informativnih srečanj s predstavniki slovenskih institucij se je včeraj koordinator Slovenske manjšinske koordinacije (Slomak) Rudi Pavšič sestal z ministrom za Slovence v zamejstvu in po svetu Gorazdom Žmavcem. Skupaj sta obravnavala splošni položaj v okviru Slomaka in znotraj manjšinskih skupnosti. Pavšič je ministra podrobneje seznanil z delovanjem in načrti Slomaka, o katerih so se dogovorili ob nedavni obnovitvi vodstva manjšinske koordinacije. Takrat so med drugim evidentirali troje potreb, ki jih občutijo posamezne slovenske narodne skupnosti izven meja matične države.
Prva je ta, da naj bi po 25 letih na novo premislili odnose med manjšinami in državnimi institucijami v Sloveniji. V zadnjih letih so namreč zaznali padec pozornosti do manjšin in želijo zato skupaj preveriti prioritetne potrebe teh skupnosti in dejavnosti, s katerimi bi pospešili obojestranski pretok informacij in sodelovanje.
Druga potreba manjšin je, da bi jih Slovenija v večji meri podpirala pri snovanju in izvajanju projektov, ki se financirajo z evropskimi sredstvi. Izkušnje so namreč pokazale, da so ti projekti vsebinsko zelo pomembni in omogočajo tudi tesnejše sodelovanje med manjšinami ter z matico.
Tretji sklop vprašanj pa zadeva raven financiranja manjšin. V zadnjih desetih letih je finančna pomoč, ki jo Slovenija namenja slovenskim manjšinam v sosednjih državah skupno upadla za približno 40 odstotkov, kar po Pavšičevi oceni ne more biti le posledica gospodarske recesije, ampak je tudi znak manjše pozornosti slovenskih institucij do manjšin.
Te ugotovitve je Pavšič včeraj posredoval ministru Žmavcu, ki je podprl sodelovanje tako med krovnimi organizacijami kot s samimi institucijami v Sloveniji. Soglašala sta tudi, da je potrebno srečanje s celotnim sestavom Slomaka, da bi lahko na njem podrobneje razpravljali o možnostih skupnega dogovarjanja. Prav tako sta se strinjala, da je treba v okviru dobrososedskih odnosov med državami, kjer živijo manjšine, in Slovenijo okrepiti vlogo teh skupnosti. To bi nedvomno pripomoglo k uresničevanju njihovih upravičenih zahtev.
Nadalje sta se dotaknila vprašanja finančne pomoči, ki jo daje Republika Slovenija posameznim manjšinskim organizacijam. To pa bo tudi ena izmed tematik, ki jo bo koordinator Slomaka predvidoma v kratkem izpostavil predsedniku Državnega zbora Milanu Brglezu in predstavnikom drugih inštitucij, ki jih namerava obiskati.
Pavšičeva ocena včerajšnjega srečanja je vsekakor pozitivna, saj je minister pokazal veliko zanimanje za Slomak, predvsem pa nakazal možnost nadgradnje sodelovanja samega Urada s Slovensko manjšinsko koordinacijo.
(Primorski dnevnik, 20. maja 2015)

Povezane objave

Predstavili blagovno znamko Slovenci v Italiji
Na srečanju mladih Slovencev iz zamejstva in sveta zagotovila o nadaljnji podpori
Republika Slovenija obeležuje Dan državnosti