Kanalska dolina šola

Končno slovenščina na šolah v Kanalski dolini

Slovenska kulturno-gospodarska zveza izraža veliko zadovoljstvo ob razpletu predolgo
nerešenega vprašanja večjezičnega šolanja v Kanalski dolini. Vest, da bo pouk slovenskega jezika
kot kurikularni predmet, ki ga bodo poučevali v šolah večstopenjskega zavoda Ingeborg
Bachmann na Trbižu oz. v drugih krajih Kanalske doline od novembra, postavlja svetlo piko
nerešenemu dolgoletnemu poglavju na področju šolstva, ki mu je krovna organizacija posvetila v
preteklih letih nemalo pozornosti. Pri tem gre poudariti zgodovinski premik, ki ga je predstavljal
odlok ministra vlade Maria Draghija Patrizia Bianchija. Ta je vzpostavil javno financiranje pouka,
ki so ga dolga leta podpirala izključno sredstva iz zakona 38/01 v korist društvu Mario Cernet za
izvajanje tovrstne storitve.
Nedvomno gre pripisati zasluge za zaključni razplet vodji Urada za slovenske šole pri Deželnem
šolskem uradu za Furlanijo – Julijsko krajino Igorju Giacominiju. V preteklih mesecih sta se
deželno vodstvo SKGZ-ja in pokrajinsko vodstvo za Videmsko s predsednikom Antoniom
Banchigem na čelu spopadala z vprašanjem temeljito, pri čem sta računala na dosledno podporo
lokalnega akterja – Slovenskega kulturnega središča Planika. Zavedanje težavnosti iskanja
primernega kadra v lokalnem okolju je oblikovala veliko prizadevanj za rešitev naznanke.
Zasluge za rešitev pripisujemo predstavniku Ministrstva za vzgojo in izobraževanje Republike
Slovenije Romanu Grudnu in višji svetovalki za slovenske šole v Italiji pri Zavodu Republike
Slovenije za šolstvo Lari Pižent, ki lahko beleži ob nastopu funkcije pomenljiv uspeh, kar
predstavlja dobro popotnico za nadaljnje delo.
Kanalska dolina beleži tako napolnitev vrzeli pri šolanju v slovenskem jeziku, ki mu je
zgodovinsko več desetletij kljubovalo SKS Planika s popoldanskim poukom in drugimi
dejavnostmi v slovenščini.
Slovenska kulturno-gospodarska zveza se zaveda tudi, da je pomoč Republike Slovenije
dragocena in utrjuje prepričanje, da je ravno pri vprašanju šolstva podpora slovenske države, na
katero je apelirala neštetokrat, tudi v povezavi z jasli na Tržaškem, temeljnega pomena. Gre pa
kakorkoli za javno storitev, ki jo je italijanska država na podlagi lastne ustavne in zakonodajne
podlage dolžna ponuditi svojim državljanom, kar se navezuje na zavedanje, da je vsa podpora
Ministrstva za šolstvo RS izjemna podlaga k definitivi sistematizaciji stanja, ki si jo pričakujemo v
naslednjih letih.
Zaenkrat naj otroci iz Kanalske doline s slovenščino veselo zajadrajo brez pretiranih zamud, ki so
med lanskim šolskim letom pripeljali slovenščino med šolske klopi šele ob koncu zime. Po
dolgoletnih in nedavnih prigovarjanjih hkrati je obzorje na Trbižu bolj svetlo.

Povezane objave

Predstavili blagovno znamko Slovenci v Italiji
Na srečanju mladih Slovencev iz zamejstva in sveta zagotovila o nadaljnji podpori
Republika Slovenija obeležuje Dan državnosti