fallback-thumbnail

Klepetalnica Goriškega loka bo v petek gostila goriškega župana Romolija

V petek, 13. novembra 2009 bomo prostorih KBcentra gostili župana Občine Gorica Ettoreja Romolija, in sicer v okviru prvega od dveh srečanj Goriškega loka, ki se bosta zvrstili v mesecu novembru. Drugo srečanje bo posvečeno razvoju Nove Gorice, prisoten pa bo novogoriški župan Mirko Brulc. V zadnjih mesecih je prišlo do izraza kar nekaj čezmejnih projektov v okviru programa Interreg, kjer so kot partnerji vključene tudi številne organizacije slovenske manjšine v Italiji. Omembe vreden je projekt SDGZ v sodelovanju z goriško zvezo ASCOM in koroško SGZ, ki zadeva promocijo gostinskega sektorja in turističnih destinacij FJK in Koroške v bližnji Sloveniji. Po vstopu v EU postaja Slovenija čedalje bolj zanimivo področje za trženje truristične ponudbe, tako Koroške kot obmejnega pasa dežele FJK. Ekonomski kazalci kažejo, da se bo v prihodnjih letih BDP na slovenskega prebivalca znatno približal italijanskim in avstrijskim standardom, kar bo nedvomno botrovalo k dejstvu, da se bodo številni gostje iz Slovenije odločali za obisk prej navedenih krajev in posredno tudi Goriške. Sprejetje uredbe EU o Evropskem združenju za teritorialno sodelovanje (EZTS) tako v Italiji kot v Sloveniji je zagotovo idealna štartna točka za premoščanje administrativnih ovir pri ustanavljanju čezmejnih organizacij (pri tem so mišljena npr. medobčinska čezmejna združenja, čezmejna univerzitetna združenja, zdravstvena in razna storitvena združenja). Na podlagi te priložnosti se bodo lahko uresničile in udejanile sanje o združevanju teritorija številnih Goričanov in Novogoričanov, kar bo pripomoglo k večji vidljivosti, večjemu gospodarskemu razvoju in večji privlačnosti in ponudbi skupnega goriškega prostora. Seveda se bo treba spopasti tudi s številnimi vrzelmi, kot so na primer prometne povezave, ki bi lahko znatno izboljšale turistično in splošno gospodarsko privlačnost Goriške. Ravno odprtje zadnjega odseka hitre ceste na relaciji Gorica – Ljubljana in otvoritev veleblagovnice IKEA postavljata Gorico ponovno v ospredje glede prometnih povezav. Zgodovinsko je mesto predstavljajo vrata v vzhodni del Evrope z najkrajšo povezavo do Ljubljane. Današnje prometne povezave pa ne omogočajo hitrega in enotnega razvoja tega teritorija, saj je edina obstoječa prometna povezava na obeh straneh meje le hitra cesta, ki ne more biti kos povečanju transportnega prometa in Ikeinih strank (predvidoma 1,5 milijona na leto). Tudi železniške povezave predstavljajo oviro za razvoj Goriške. Čeprav je na italijanski strani Gorica dobro povezana s Trstom, Vidmom in Tržičem, ne moremo istega zatrjevati za slovensko stran, kjer potnik porabi najmanj tri ure in pol, da se iz kateregakoli konca države pripelje do Ljubljane. Izgradnja moderne železnice skozi Vipavsko dolino, od Ajdovščine do Postojne, in železniška povezava z ronškim letališčem bi končno ustvarili moderen sistem prometnih povezav, ki bi omogočil razvoj Goriške na različnih področjih – na univerzitetnem, turističnem in gospodarskem področju. S takim sistemom bi se število študentov na našem območju povečalo, omogočili bi večji pretok ljudi, še posebno turistov, ter boljšo gospodarsko rast. Vse navedene vizije bi lahko predstavljale za Gorico veliko priložnost, dodelile bi ji lahko večjo vlogo pri čezmejnih odnosih in okrepile bi njeno vlogo pomembnega akterja v odnosu do sosednjih držav Slovenije, Hrvaške in Avstrije. Vse to bi lahko udejanili na podlagi iskanja najprimernejših evropskih programov in projektov ter s skupnim načrtovanjem celotnega teritorija, kar pa nam bo lahko uspelo samo, če bomo premostili ideološke težave, ki še vedno bremenijo tako italijanske kot slovenske predstavnike krajevnih uprav. O takih in podobnih temah ter številnih izzivih, ki nam jih ponuja ta prostor v tem času, bomo razpravljali v družbi župana Ettoreja Romolija, ki bo gost tokratne klepetalnice Goriškega loka. Neposredno soočenje zagotovo predstavlja priložnost, da z županom nadaljujemo pogovor o viziji današnje občinske uprave glede razvojnih smernic mesta Gorice in širšega prostora.

Povezane objave

V Evropski prestolnici kulture naj ostanejo meje odprte
Prvomajsko slavje v Števerjanu
ŽIVEL 1. MAJ!