Successful smiling people

Kadrovanje mladih za razvoj naše skupnosti

Pozornost do razvoja mladih kadrov postaja v slovenski narodni skupnosti čedalje bolj pereče na najrazličnejših področjih. Ravno iz te potrebe  izhaja  skupni namen Slovenske kulturno-gospodarske zveze in Sveta slovenskih organizacij, da spodbudi ravno vključevanje mladih v dinamike ustanov, organizacij in društev skupnosti s kakovostnimi vsebinami.

Ta potreba je prisotna znotraj naše manjšine kar precej časa, sedaj pa sta jo krovni organizaciji predlagali v presojo deželni posvetovalni komisiji za slovensko jezikovno manjšino, ki je soglasno odredila temeljna sredstva za doseganje tega cilja. Gre za 450.000 evrov, s katerimi bo potekal triletni izobraževalnim program. V pravkar odobrenem rebalansu deželnega proračuna sta bila kot prejemnika sredstev določena Slovenski izobraževalni konzorcij Slovik in Mladinski dom. SKGZ in SSO sta ti dve ustanovi povabili, da sprejmeta vlogo operativne roke za izpeljavo načrta izobraževanja in kadrovanja, pri katerem bodo lahko sodelovale številne manjšinske sredine, ki se ukvarjajo z mladinsko dejavnostjo.

Navedena postavka predvideva načrtovanje ustreznih izobraževalnih procesov, ki ga bosta prejemnika sredstev skupaj izdelala, vodila in izvajala. Projekt bo multidisciplinaren ter bo namenjen skupinam mladih od višjih letnikov višje srednje šole vse do univerzitetnih študentov. V ta namen sta SKGZ in SSO že pred meseci začela postavljati temeljna izhodišča projekta.

Delovna skupina je vsebine zastavila zelo široko. V prvi vrsti gre poudariti elemente aktivnega državljanstva, kulturnega managementa, nastopanja, tako umetniškega kot javnega, ter audio-video prakse. Vse modularno zastavljene vsebine se bodo med sabo lahko tudi prepletale ter se dodatno nadgrajevale.

Ker je cilj programa ustvarjanje novih profesionalnih jeder v ustanovah slovenske narodne skupnosti, bo naslednja faza načrtovanja predvidela nadgrajevanje partnerstev z vsemi akterji na navedenih vsebinskih izhodiščih, ki se bodo vključili v implementacijo projekta, od ustanov, ki so namenjene mladim, do profesionalnih subjektov na navedenih področjih.

Cilj krovnih organizacij je izdelati zaključeni načrt do zgodnje jeseni in posledično predstaviti javnosti skupni multidisciplinarni projekt že v naslednjih mesecih.

Povezane objave

V Evropski prestolnici kulture naj ostanejo meje odprte
Prvomajsko slavje v Števerjanu
ŽIVEL 1. MAJ!