susmelj-predstavitev-kd-go

Jože Šušmelj: V Trstu ob osamosvajanju Slovenije

 

Slovenska kulturno-gospodarska zveza in Kulturni dom Gorica sta v sredo, 26. septembra priredili predstavitev knjige diplomata Jožeta Šušmelja »V Trstu ob osamosvajanju Slovenije«. Ob avtorju so spregovorili tudi nekdanji predsednik slovenskega parlamenta Jožef Školč, deželni predsednik SKGZ Rudi Pavšič ter ravnatelj Kulturnega doma Igor Komel.

S pisanjem knjige je avtor želel osvetliti nekatere dogodke, ki jim je bil priča ali pri njih sodeloval v obdobju 1990-1995, v času osamosvajanja Slovenije. Čas in prostor sta bila izredno dinamična: politično dogajanje je bistveno vplivalo na odnos Italije do osamosvajanja Slovenije. Krajevna politična dogajanja so večkrat ovirala spravljiv odnos italijanske vlade do Slovenije.

Razpadanje Jugoslavije in nastajanje nove države je politični desnici na Tržaškem dalo nov zagon in z večjo močjo se je začelo ponovno govoriti o brisanju Osimskih sporazumov ter o spremembi državnih meja. V nasprotju s temi gledanji je Dežela FJK, v kateri so imeli večino krščanski demokrati in socialisti, z naklonjenostjo spremljala in podpirala osamosvojitev Slovenije.

Šušmelj v knjigi posebej opisuje dogajanje znotraj slovenske narodne skupnosti v tistih epohalnih časih. Ugotavlja, da je bilo delovanje organizacij in posameznikov zelo dragoceno. Organizirana so bila številna zborovanja v podporo nastajajoči Sloveniji, Slovenci v Italiji so pomagali pri navezovanju stikov z italijansko politiko in vsestransko pomagali k reševanju takratne, predvsem finančne krize v Sloveniji.

»Dogajanje ob osamosvajanju Slovenije je bilo v Furlaniji Julijski krajini tesno povezano s slovensko-italijanskimi odnosi, zato sem za lažje razumevanje napisal prikaz tega zapletenega obdobja. Knjiga je pisana kot mozaični opis posameznih dogodkov, ki naj bi skupaj delovali kot celota«, dodaja avtor knjige.

Knjigo bodo v prihodnjih tednih predstavili tudi v Trstu in Benečiji.

 

Povezane objave

Predstavili blagovno znamko Slovenci v Italiji
Na srečanju mladih Slovencev iz zamejstva in sveta zagotovila o nadaljnji podpori
Republika Slovenija obeležuje Dan državnosti