1600x900_1589470709810.consiglio_regionale

Iz deželnega rebalansa sredstva za slovenske ustanove

Slovenska kulturno-gospodarska zveza izraža svoje zadovoljstvo ob izglasovanju norm rebalansa deželnega proračuna, ki se tičejo slovenskih ustanov in društev v Italiji.

Pomembnega poudarka si zasluži predvsem okrepitev podpore dejavnostim, ki so strateškega in vitalnega pomena za našo skupnost. Vzgojno-izobraževalne ustanove ter mladinsko področje so deležni namreč posebne pozornosti. Poleg okrepitve podpore dejavnostim dijaških domov in sorodnim združenjem, gre tu omeniti prizadevanja za tabornike Rodu modrega vala ter skrb za nadaljevanje projekta prenove Stadiona 1. maja v sodobno mladinsko športno središče. Podpore sta bila deležna tudi projekta SŽ Jadran. 

SKGZ si želi med drugim še naprej investirati na področju mladih.

Skoraj polovica od 460.000 evrov, tolikor je težka vsota rebalansa iz ostankov sredstev iz zaščitnega zakona, je drugače namenjena skladu za redno vzdrževanje nepremičnin slovenske narodne skupnosti v Italiji.

Manjša vsota je namenjena tudi drugim relevantnim projektom.

Pri razporeditvi ostankov iz zaščitnega zakona gre nazadnje izpostaviti usklajenost s Svetom slovenskih organizacij ter z deželnim odborništvom.

S tem v zvezi si SKGZ v dogovoru z Deželnim uradom za Slovence nadeja tudi, da bodo prejele vse primarne ustanove v naslednjih tednih redno dotacijo iz zaščitnega zakona za tekoče leto.

Povezane objave

Predstavili blagovno znamko Slovenci v Italiji
Na srečanju mladih Slovencev iz zamejstva in sveta zagotovila o nadaljnji podpori
Republika Slovenija obeležuje Dan državnosti