fallback-thumbnail

IO SKGZ sprejel odstop Igorja Gabrovca

Izvršni odbor Slovenske kulturno-gospodarske zveze je potrdil odločitev predsednika Rudija Pavšiča, da sprejme ponujeni odstop Igorja Gabrovca z mest deželnega tajnika in pokrajinskega predsednika za Tržaško. Do odstopa je prišlo, potem ko je Igor Gabrovec sprejel kandidaturo na prihodnjih volitvah za Deželni svet FJK, in sicer na listi stranke Slovenske skupnosti. Pavšič je uvodoma naglasil, da SKGZ spoštuje posameznikove izbire. Tajništvo, ki je predsedniško posvetovalno telo, pa je že pred najavljenimi kandidaturami zavzelo stališče, da so najvišje in najbolj reprezentančne vloge v SKGZ neuskladljive s političnimi funkcijami in kandidaturami. Izvršni odbor je osvojil to stališče, pravilnik pa bo natančneje definiral kongres Zveze. Pavšič je Gabrovcu zaželel uspeh, istočasno pa je obžaloval način, kako je do te kandidature prišlo. Vodstvo stranke lipove vejice ni čutilo potrebe, da bi se predhodno o tem pogovorilo z vodstvom SKGZ in je celo sprožilo "lov na kandidate" znotraj struktur SKGZ in njenih članic. Med razpravo so člani IO SKGZ naglasili, da je prvenstveno poslanstvo organizacije skrb za razvoj slovenskega jezika, kulture, gospodarstva, športa in ostalih dejavnosti v sklopu slovenske civilne družbe. Organizacija bo še nadalje gojila korektne odnose z institucijami, strankami in z njihovimi predstavniki. Zagovarjala bo izvolitev Slovencev tudi na najvišja mesta ter politiko sožitja, interkulturnega dialoga in sodelovanja. Istočasno pa bo ohranila svojo avtonomijo pri stališčih, izbirah in odločitvah. Nekateri govorci so na seji ugotovili, da obstajajo med SKGZ in SSk še vedno določene vsebinske razlike, različen pa je tudi odnos organizacije do strank v primerjavi z drugo krovno organizacijo, katere predsednik kandidira na listah Slovenske skupnosti. SKGZ torej meni, da sta za slovensko narodno skupnost v Italiji potrebni tako aktivnost Slovencev v strankah, ki so jim naklonjene, kot tudi avtonomna organiziranost slovenske civilne družbe, ki se izraža pri ključnih zadevah, kot so že omenjeni jezik, kultura, gospodarstvo, šport, mediji in druge, za narodni element, bistvene dejavnosti. V nadaljevanju seje je predsednik SKGZ pozitivno ocenil kandidaturo Riccarda Illyija na čelu Dežele FJK. Morebitna zmaga njegove koalicije jamči bolj pozitiven odnos do naše skupnosti, kar se je izkazalo v pravkar zaključeni mandatni dobi. V okviru dobrososedskih odnosov gre pozdraviti obisk ljubljanskega župana Zorana Jankovića v Trstu in pripravljenost tržaške in ljubljanske občine, da poiščeta poti sodelovanja in skupnega načrtovanja. SKGZ izraža solidarnost nekaterim slovenskim vinogradnikom in kmetovalcem zaradi povsem vprašljivega in z zdravo pametjo skreganega ravnanja nekaterih gozdnih čuvajev. Vodstvo krovne organizacije bo svojo zaskrbljenost izrazilo na pristojnih mestih v pričakovanju, da se bodo takšna izzivanja vendarle končala in da bodo imeli naši kmetovalci manj težav in ovir pri opravljanju svojega dela, ki plemeniti naš prostor in mu daje določeno kakovost.

Povezane objave

V Evropski prestolnici kulture naj ostanejo meje odprte
Prvomajsko slavje v Števerjanu
ŽIVEL 1. MAJ!