fallback-thumbnail

Imenovana deželna komisija za slovensko manjšino

Slovenska kulturno-gospodarska zveza pozdravlja umestitev nove deželne komisije za Slovence in izraža prepričanje, da bo osemčlanska ekipa v koordinaciji Marija Lavrenčiča in ob sodelovanju funkcionarjev urada za manjšine uspešno delovala v korist manjšinske organiziranosti. SKGZ poudarja potrebo, da se sprožijo vsi mehanizmi, ki naj skrajšajo čas izplačevanja prispevkov iz zaščitnega zakona slovenskim organizacijam in ustanovam. Dejstvo, da slednje za tekoče leto še niso dobile denarja (smo julija meseca), predstavlja celo serijo operativnih težav in v nekaterih ustanovah je že zmanjkal denar celo za izplačevanje mesečnih prejemkov uslužbencem. Po mnenju SKGZ deželna komisija mora urediti to vprašanje kot eno glavnih prioritet. Dejstvo je, da odločitve komisije gredo skozi podvojeno kontrolo (s strani pristojnih uradov na odborništvu za kulturo ter s strani samega deželnega sveta preko tretje stalne komisije), kar jasno upočasni ves postopek. In prav tu pride do velikih zapletov in zastojev in že se je zgodilo, da so finančna sredstva za manjšino postala predmet strankarskih špekulacij in izigravanj. V tem smislu SKGZ predlaga, naj se postopek izplačevanja sredstev manjšini poenostavi. Konkretno naj se z zakonodajnim instrumentom prenese postopek odločanja deželnemu odboru in komisiji za Slovence, nekako tako, kot se je zgodilo pred dnevi ob rebalansu deželnega proračuna 2004, ko je bil sprejet predlog svetovalcev Blažinove in Cancianija glede dodelitve dvesto tisoč evrov pomoči manjšini. O namembnosti teh sredstev bo razpravljala slovenska komisija, nakar bo merodajno odločil deželni odbor. Glede priprav na nov deželni statut SKGZ podpira dokument, ki ga je predstavil zastopnik slovenskih organizacij v konvenciji Bojan Brezigar ob sodelovanju z ostalimi slovenskimi člani konvencije in predstavniki drugih manjšin v njej. SKGZ pričakuje, da bodo osnovna izhodišča dokumenta upoštevana in da bo statut resnično in celovito obravnaval vlogo in prisotnost manjšin v FJK.

Povezane objave

Predstavili blagovno znamko Slovenci v Italiji
Na srečanju mladih Slovencev iz zamejstva in sveta zagotovila o nadaljnji podpori
Republika Slovenija obeležuje Dan državnosti