Tomasetig-Igor

Igor Tomasetig je novi pokrajinski predsednik SKGZ za Tržaško

Pokrajinski kongres SKGZ za Tržaško, ki je potekal v sredo, 12. decembra 2018,
v Gregorčičevi dvorani v Trstu, je izvolil novega predsednika. Delegati so
skoraj soglasno podprli kandidaturo družbeno-kulturnega in športnega delavca iz Medjevasi.
Igor Tomasetig je nasledil Tomaža Bana, ki je vodil pokrajinski odbor v zadnjem mandatu.
V svojem predsedniškem poročilu je Ban naštel tako dosežke odbora kot tudi nekatera
še odprta vprašanja, s katerimi se bo moralo soočiti novo vodstvo.
Po zanimivi razpravi so prisotni imenovali pokrajinske delegate za deželni
kongres SKGZ, ki bo potekal 9. marca v Kulturnem domu v Trstu, ter pokrajinske člane
deželnih organov, ki bodo izvoljeni na kongresu.
Tomasetig je na kratko predstavil svoj program, v katerem je izpostavil potrebo po večji
razpoznavnosti krovne organizacije. Napovedal je večjo pozornost pokrajinskega vodstva
do gospodarstva in upravljanja teritorija s posebnim poudarkom na zgodovinsko.jezikovni specifiki.
Izrazil je tudi željo po tesnejšem sodelovanju s Svetom slovenskih organizacij.
 

Povezane objave

V Evropski prestolnici kulture naj ostanejo meje odprte
Prvomajsko slavje v Števerjanu
ŽIVEL 1. MAJ!