20220927 - Lukšič Združenje Bratina

Igor Lukšič gost Združenja Bratina

»Danes, še bolj kot v preteklosti, bi potrebovali takšen lik, kot je bil Darko Bratina,« je predsednik Združenja Darko Bratina Livio Semolič uvedel torkov pogovor s profesorjem politologije Igorjem Lukšičem. Srečanje z naslovom Socialdemokracija danes v Evropi je, tako Semolič, prvi dogodek iz niza, ki ga prirejajo ob petindvajsetletnici Bratinove prerane smrti. Pogovor v prostorih goriškega Trgovskega doma sta organizirala že omenjeno združenje ter Slovenska kulturno-gospodarska zveza.

Lukšič je svoj uvodni poseg začel z osvežitvijo marksistične ekonomske teorije. Kaj kmalu se je teorija navezala na zelo konkretne primere. Demokracija se je po Lukšičevem mnenju razvila v pravo demokracijo šele z delavskim gibanjem. Pred močnimi socialdemokratskimi gibanji smo bili priča navidezno demokratičnim republikam. Te so, tako Lukšič, sistemi, ki delujejo v prid peščice, elit. Prostor za socialdemokratska gibanja vidi torej Lukšič povsod, kjer prevladuje »amerikanizirana politika, kjer vsi (institucionalni politični akterji, op.av.) delajo za kapital«.

Navezujoč se na nedeljske volitve v Italiji je Lukšič spregovoril tudi o fašizmu. Po njegovem mnenju gesla in simboli fašizma še ne upravičujejo definicije »fašist«. Fašizem je namreč več kot »le« nevarna ideologija, fašizem je socialna ureditev. Sistem torej, ki izvaja ideologijo in je ne »le« zagovarja. Fašizem, po Lukšičevem mnenju, ni le čista ideologija, temveč orodje kapitala za zaščito lastnih interesov. (Primorski dnevnik, 29.9.2022)

Povezane objave

Predstavili blagovno znamko Slovenci v Italiji
Na srečanju mladih Slovencev iz zamejstva in sveta zagotovila o nadaljnji podpori
Republika Slovenija obeležuje Dan državnosti