Gregor Šuc

Gregor Šuc Generalni konzul RS v Trstu

Gregor Šuc je 1. septembra prevzel vodenje Generalnega konzulata Republike Slovenije v Trstu. Deželna predsednica SKGZ Ksenija Dobrila je diplomatu naslovila dobrodošlico, ki jo objavljamo v celoti.

Spoštovani,

dovolite da vam v imenu Slovenske kulturno-gospodarske zveze in svojem osebnem imenu čestitam in želim uspešno delo pri vodenju Generalnega konzulata RS v Trstu.

Pomoč in podpora Republike Slovenije sta izrednega pomena za našo narodno skupnost. Prijateljstvo med sosednjima državama na institucionalni ravni pripomore tudi k vidljivosti slovenske narodne skupnosti v Italiji, zlasti v Deželi Furlaniji Julijski krajini. Dobro sodelovanje med Italijo in Slovenijo je ključnega pomena za celotno evropsko območje ob Severnem Jadranu. Pomembno je tudi, da se ti odnosi bogatijo na vseh ravneh in področjih. Generalni konzulat RS v Trstu je vedno izkazal veliko občutljivost do potreb Slovencev v Italiji in je bil vedno pozoren spremljevalec naših dejavnosti.

Spoštovani Generalni konzul,

prepričana sem, da boste v okviru svoje institucionalne vloge namenili naši skupnosti največjo pozornost in da bomo, tako kot doslej, znali najti skupen jezik, da bomo lahko dodatno utrdili naš skupni jezikovni in kulturni prostor.

V pričakovanju na srečanje z vami, na katerem vam bomo lahko predstavili našo razvejano dejavnost, vam ponovno čestitam in zaželim plodno delo.

S spoštovanjem,             

Ksenija Dobrila, predsednica SKGZ

Povezane objave

Predstavili blagovno znamko Slovenci v Italiji
Na srečanju mladih Slovencev iz zamejstva in sveta zagotovila o nadaljnji podpori
Republika Slovenija obeležuje Dan državnosti