igor-giacomini

Goriški lok z Igorjem Giacominijem

 

 

Slovenske šole ključni dejavnik razvoja

 

Šolstvo predstavlja za slovensko narodno skupnost v Italiji ključni dejavnik obstoja in predvsem razvoja. Razvejani šolski sistem s slovenskim učnim jezikom na Tržaškem in Goriškem ter dvojezični šolski center v Špetru predstavlja neizmerno bogastvo, ki mu moramo posvečati največjo možno pozornost. Take in podobne ocene običajno slišimo znotraj naše skupnosti, kako iz besed preiti v konkretna dejanja, pa še vedno ostaja odprto vprašanje, toliko bolj, ko gre za najbolj šibka območja t.i. sive cone naše teritorialne prisotnosti, kot so primeri Bračana, Romjana in delno Špetra. To bo samo ena od številnih tem, ki bodo obravnavane na današnjem Goriškem loku z vodjo deželnega šolskega urada Igorjem Giacominijem.

Ker je Giacomini pred enim letom postal kot prvi Slovenec vodja celotnega deželnega urada in zato ima vpogled v celoten deželni šolski sistem, bodo spregovorili tudi o problemih, ki pestijo italijanski šolski sistem, kar seveda pogojuje tudi slovenske šole: od vsestranskega pomanjkanja osebja vse do vprašanja večje ali manjše avtonomije. Prav v tem času se veliko govori o možnosti, da bi dežela FJK pridobila popolno avtonomijo na področju šolstva, kar bi omogočilo, da bi imeli neposredne sogovornike za slovenske šole v Trstu in ne v Rimu. Bi to bila prednost ali težava?

Kako naj slovenske šole v Italiji vzpostavijo učinkovitejše sodelovanje s šolami iz sosednje Slovenije tudi v smislu redne izmenjave dijakov in kako biti kos vedno bolj perečemu problemu pomanjkanja kadrov? O vseh teh vprašanjih in dilemah, predvsem pa o perspektivah in razvoju slovenskega šolstva v Italiji bo govor danes, ob 18.30 v Trgovskem domu v Gorici z Igorjem Giacominijem, vodjo deželnega šolskega urada.

Povezane objave

Skupaj moramo zasledovati sožitje in spoštovati različne spomine - Tiskovno sporočilo SKGZ
FORUM IDEJ: Ni res, da vsi mladi bežijo, želijo pa si priložnosti
Predsednica DZ Republike Slovenije obiskala Trst