fallback-thumbnail

Forza Italia naj kot vladna stranka podpre izvajanje zaščitnega zakona

Forza Italia kot največja stranka v državi in v vladi lahko marsikaj koristnega naredi za zaščitni zakon za slovensko manjšino. To je bilo izhodišče, s katerim sta Svet slovenskih organizacij in Slovenska kulturno gospodarska zveza zaprosili za včerajšnje srečanje z deželno skupino Forza Italia. Sergij Pahor in Rudi Pavšič sta sogovornikom predstavila znane težave z zakonom številka 38 in podčrtala, kako slovenska manjšina želi biti normalni dejavnik v življenju Furlanije Julijske krajine. Ni pa normalnosti brez priznanja ustavnih in zakonskih pravic. Slovenci smo sestavni del te države in FJK ter si kot vsi državljani prizadevamo za uveljavitev pravne države.

Predsednik deželnih svetnikov Forza Italia Isidoro Gottardo je dokazal, da dobro pozna težave z zakonom in tudi zaplete, ki od vsega začetka negativno pogojujejo poslovanje paritetnega odbora. »Zaščitni zakon obstaja in ga je treba izvajati. Kdor z njim ne soglaša ima dve možnosti: ali v parlamentu zahteva njegovo spremembo ali pa zbere dovolj podpisov za sklic ljudskega referenduma,« je poudaril Gottardo. »Paritetni odbor vsekakor po njegovem ni telo, v katerem bi lahko njegovi člani nasprotovali temu ali onemu členu zakona,« je še podčrtal predstavnik Forza Italia.

Srečanje je bilo koristna izmenjava mnenj in stališč, ki se je nekoliko segrelo le, ko je predsednik SSO Pahor omenil Trst in znane težave z zaščito. Piero Camber, ki je tudi tržaški občinski svetnik, je glasno izpostavil naklonjenost župana Roberta Dipiazze do Slovencev. Omenil je njegova prizadevanja za premostitev finančne krize Slovenskega stalnega gledališča, županove govore v Rižarni in nenazadnje njegovo zadržanje ob ponedeljkovem obisku rimskega župana Walterja Veltronija. V delegaciji Forza Italia je bil tudi podpredsednik skupine Roberto Asquini, krovni organizaciji pa so, poleg Pahorja in Pavšiča, zastopali še Livio Semolič, Mario Maver in Igor Gabrovec.

Precejšnjo pozornost so posvetili tudi odnosom med Slovenijo in FJK, pri katerih hoče imeti slovenska manjšina aktivno in po svoje tudi posredovalno vlogo. S tem v zvezi so predstavniki SSO in SKGZ pohvalili vlogo ne samo aktualnega predsednika Dežele Riccarda Illyja, temveč tudi njegovih predhodnikov Roberta Antonioneja in Renza Tonda. (S.T.)

Gottardo: Z zaščito problemi na desnici, a tudi na levici

TRST – »Stvari bodo postale normalne, ko se bosta lahko obe koaliciji enakovredno potegovali za glasove pripadnikov slovenske manjšine, kar se danes še ne dogaja«. Načelnik deželne skupine Forza Italia Isidoro Gottardo priznava odgovornosti desnice tako za težave pri izvajanju zaščitnega zakona, kot tudi pri odnosih med Slovenci in Domom svoboščin. Odgovornosti pa je po njegovem treba iskati tudi na levici, »kjer marsikdo še noče, da bi se problematika slovenske manjšine premaknila z mrtve točke. Tudi ne v zvezi z zaščitnim zakonom.«

Predstavnik Forza Italia je prepričan, da bosta v korist manjšine in sožitja v Furlaniji Julijski krajini pozitivno vlogo igrala dva dejavnika: vstop Slovenije v Evropsko unijo in nedavni izid volitev v Sloveniji, »kjer sedaj ne more nihče več trditi, da so tam na oblasti komunisti oziroma njihovi nasledniki«.

Gottardo ugotavlja, da je Forza Italia že v pretekli mandatni dobi predlagala zajamčeno zastopstvo slovenske manjšine v deželnem svetu in da je tudi ob priložnosti novega statuta podprla to določilo. »Naša stranka je kritična do mnogih členov statuta, vsekakor ne do tistih, ki obravnavajo slovensko manjšino ter pisano narodno in jezikovno stvarnost naše dežele,« še dodaja Gottardo. »Sedaj sem član Forza Italia, do narodnih manjšin pa zagovarjam isto odprto stališče, ki sem ga imel, ko sem bil član Krščanske demokracije in pozneje Ljudskega centra za reforme,« nam je še dejal.

(Primorski dnevnik – 1. februarja 2005)

Povezane objave

Skupaj moramo zasledovati sožitje in spoštovati različne spomine - Tiskovno sporočilo SKGZ
FORUM IDEJ: Ni res, da vsi mladi bežijo, želijo pa si priložnosti
Predsednica DZ Republike Slovenije obiskala Trst