skgz-slofest

EU premalo ščiti manjšine

EVROPSKA DRŽAVLJANSKA POBUDA – Peticija za raznolikost

EU premalo ščiti manjšine

V okviru državljanske pobude Minority SafePack želijo zbrati milijon podpisov

 

Evropska unija v vrtincu neštetih problemov večkrat zanemarja manjšinsko vprašanje. S tem prepričanjem si evropski poslanec Južnotirolske Ijudske stranke Herbert Dorfmann prizadeva, da bi v okviru državljanske pobude Minority SafePack zbrali milijon podpisov in postavili pomemben kamen spoštovanja in ovrednotenja jezikovnih, narodnostnih in vseh manjšin nasploh. Na nedeljskem srečanju sta v sklopu Slofesta akcijo javno podprli Slovenska kulturno-gospodarska zveza SKGZ in Svet slovenskih organizacij SSO.

»Obe krovni organizaciji s skupnimi močmi stremiva za čim širšo nabirko podpisov. Večkrat smo se že sestali tako pri nas kot na Južnem Tirolskem, delo pa se nadaljuje. Naš cilj je uveljaviti čim bolj učinkovite modele opozarjanja na manjšinsko problematiko,« je povedal predsednik SSO Walter Bandelj. Po besedah predsednika SKGZ Rudija Pavšiča smo tik pred začetkom nove faze: »Spodbuditi moramo evropske institucije, da manjšine obravnavajo koreniteje in z veliko širše perspektive. V Evropski uniji živi preko 50 milijonov pripadnikov raznih manjšin, ki pa žal velikokrat delujejo vsaka zase. Ne znamo se povezati v sistem, to pa je danes nadvse nujen korak.«

Oranje ledine v smeri projekta Minority SafePack sega v leto 2013, ko je zveza evropskih manjšin FUEN uvedla kampanjo za okrepitev evropskih predpisov na področju manjšin. Ambiciozen načrt lahko v Evropski uniji postane pravnomočen le, če doseže milijon podpisov. To število predstavlja minimalen prag, da ima Ijudska nabirka pravno veljavo. Kot je podčrtal Dorfmann, pa morajo kampanjo podpreti prebivalci različnih držav: »Podpora mora priti iz različnih območij EU. Vsaka država članica mora zbrati točno določeno število podpisov in vsaj sedem držav mora prekoračiti predvideni kvorum. Če se to ne uresniči, se vse skupaj izjalovi. V Italiji potrebujemo 55.000 podpisov.« Nedeljska prisotnost generalnega konzula RS v Trstu Vojka Volka, senatorja Francesca Russa, predsednice paritetnega odbora Ksenije Dobrila, vodilnih predstavnikov furlanske jezikovne skupnosti, italijanske manjšine v Sloveniji in na Hrvaškem ter drugih javnih družbenopolitičnih ustanov in strank potrjuje občutenost pobude Minority SafePack v našem prostoru.

Kdor tega še ni storii, lahko peticijo podpiše na spletni strani ec.europa.eu. Podpisne pole so na razpolago tudi v Tržaškem knjižnem središču TS 360 ali na sedežih krovnih organizacij SKGZ in SSO. Kampanja, ki poteka pod geslom »You are not alone-Niste sami-Non siete soli«, se bo zaključila aprila 2018. (vpa)

Povezane objave

Predstavili blagovno znamko Slovenci v Italiji
Na srečanju mladih Slovencev iz zamejstva in sveta zagotovila o nadaljnji podpori
Republika Slovenija obeležuje Dan državnosti