54fd5d7e9c7bc.JPEG

Dvojezične smerokaze je treba postaviti povsod, kjer na podlagi odloka predsednika dežele FJK velja vidna dvojezičnost

Smerokazi na avtocesti A34 na območju sovodenjske občine in na štandreškem krožišču morajo biti dvojezični, vendar podjetje Autovie venete še vedno zavlačuje z njihovo namestitvijo. V prejšnjih dneh je Livio Semolič, koordinator pravne posvetovalne delavnice, organa SKGZ za udejanjanje zaščitnega zakona, posegel na prometnem ministrstvu, da bi pridobil uradno mnenje glede nameščanja dvojezičnih smerokazov na avtocestah – specifično na območju, kjer po dekretu predsednika dežele velja vidna dvojezičnost. Pobuda, da bi na ministrstvu neposredno preverili, katere so norme prometnega kodeksa, ki urejajo to vprašanje, je vezana na trditve direktorja podjetja Autovie venete Enrico Razzini, da na obnovljenem avtocestnem odseku Gorica-Vileš in na štandreškem krožišču ni mogoče namestiti dvojezičnih napisov, ker bi s tem kršili pravila prometnega zakonika. Pri tej izjavi se je Razzini nanašal na domnevno stališče prometnega ministrstva. Koordinator pravne posvetovalne delavnice Semolič je prav pred kratkim prejel odgovor na postavljena vprašanja; poslal mu ga je generalni direktor ministrstva za promet in infrastrukturo, inž. Francesco Mazziotta, ki je zapisal, da je pri postavljanju prometnih tabel treba spoštovati norme zaščitnega zakona oz. dekreta predsednika dežele glede vidne dvojezičnosti. To pomeni, da tako na območju sovodenjske občine kot tudi v goriški občini – točneje v Štandrežu, kjer se nahajata avtocestni odsek in krožišče, nesporno veljajo določila o vidni dvojezičnosti. Semolič je z vsebino odgovora seznanil predsednika podjetja Autovie venete Emila Terpina in zahteval, da se zadeva v najkrajšem času reši. Glede tega vprašanja bo govor tudi med jutrišnjim sestankom, ki ga je sklical ravno Emilio Terpin in na katerega je povabil tudi koordinatorja pravne posvetovalne delavnice SKGZ Semoliča. »Z uradnim mnenjem ministrstva za promet ni in ne sme biti več dvomov in pretvez, da ne bi v celoti spoštovali norm zaščitnega zakona in torej postavili dvojezične smerokaze vsepovsod, kjer je to predvideno, to se pravi tako na Goriškem kot na Tržaškem in Videmskem,« poudarja Semolič.
Podjetje Autovie venete je svojčas glede vprašanja dvojezičnih smerokazov odposlalo dokaj prezirljiv odgovor paritetnemu odboru za slovensko narodno skupnost, kar je povsem nesprejemljivo, saj gre za javno podjetje, ki je tudi izraz dežele Furlanije Julijske krajine. Zaradi tega so iz odbora pozvali deželnega odbornika Giannija Torrentija, naj predsedstvo dežele poseže pri podjetju Autovie venete, da le-to spoštuje dekret o vidni dvojezičnosti.
Nameščanje dvojezičnih smerokazov sicer otežuje tudi prepletanje pristojnosti nad raznimi cestnimi koncesionarji. To še zlasti velja tako za krožišče pri Štandrežu kot za avtocesto med cestninsko postajo pri Moščenicah in državno mejo pri Miljah, kjer za ceste skrbijo podjetja Autovie venete, ANAS in FVG Strade. Specifično glede štandreškega krožišča, kjer je treba trem omenjenim koncesionarjem dodati še goriško občino, se bo Semolič postavil v stik s podjetjem FVG Strade, in sicer zaradi odseka, ki vodi mimo Jeremitišča do glavnega pokopališča. (dr)
(Primorski dnevnik, 8. marca 2015)

Povezane objave

Predstavili blagovno znamko Slovenci v Italiji
Na srečanju mladih Slovencev iz zamejstva in sveta zagotovila o nadaljnji podpori
Republika Slovenija obeležuje Dan državnosti