fallback-thumbnail

Dopis tržaškemu županu Dipiazzi predsednikov krovnih in občinskih svetnikov

Rudi Pavšič, predsednik SKGZ, Drago Štoka, predsednik SSO, in tržaški občinski svetniki Iztok Furlanič, Igor Švab, Stefano Ukmar so naslovili na tržaškega župana Roberta Dipiazzo naslednji dopis:

"Dovolite, da se Vam najprej zahvalimo za prisrčen sprejem, ki smo ga bili deležni 29. maja 2008 na tržaškem županstvu in nam je nudil priložnost, da smo se dotaknili najpomembnejših vprašanj, ki so ta čas v središču pozornosti v naši občini. Pozorni smo bili tudi do Vaših besed in nakazanih pobud v korist naše narodnostne skupnosti. V tem smislu Vam posredujemo krajši izhodiščni dokument, v katerem izpostavljamo nekaj tematik, ki smo jih skupaj z Vami prediskutirali. Živimo v času, ki se na srečo oddaljuje od obdobja, ki je predolgo ločevalo ljudi, narode in države. Naš prostor se sedaj odpira svetu in v tem pomembnem, rekli bi celo zgodovinskem, trenutku mora mesto Trst prevzeti odločilno vlogo povezovalca in stimulatorja teh novih vizij. V tem smislu pozdravljamo sodelovanje, ki je nastalo med tržaško občinsko upravo in mestom Ljubljana. Posebej gre podčrtati Vašo udeležbo na ljubljanski svečanosti ob 500. obletnici rojstva Primoža Trubarja. Na ta način ste podčrtali velik pomen, ki ga Trubar ima za slovenski jezik in kulturo. Takšen dialog je dragocen tudi za našo skupnost, ker v njem vidimo nove perspektive in nove izzive. Prepričani smo, da je v teh novih časih potrebno ustvariti med nami takšno sodelovanje, ki bo odpravilo napetosti in nesoglasja iz preteklosti in bo prispevalo k nastanku nove, sodobne, evropske skupnosti. Del te skupnosti smo tudi mi, Slovenci v Trstu, kjer smo zgodovinsko prisotni. In tudi zato smo prepričani, da mora občinska uprava prevzeti nase odgovornost, da bo naša kultura, naš jezik, naša aktivna prisotnost enakovredno obravnavana in enako prisotna v vsakdanjem življenju mesta v zalivu, kot ga v knjigi opisuje pisatelj Boris Pahor. Gotovi smo, da mu bo mesto Trst čimprej izkazalo tisto pozornost, ki si jo zasluži in ki je je bil že deležen v svetu in v zadnjem času tudi v Italiji. Spoštovani gospod župan, v prepričanju, da boste delili z nami prizadevanja, da bi tudi Občina Trst postala popoln izraz jezikovnega in kulturnega bogastva, Vam polagamo na srce skrb, da se mesto opremi tako, da se členi in paragrafi zaščitnih norm spremenijo v dejstva.

Posredujemo Vam še nekaj argumentov, ki smo jih skupaj ocenili in katerim bo potrebno poiskati primerno rešitev: Dvojezične osebne izkaznice Z več strani so nas opozorili na potrebo, da se celovito reši problematika izdajanja dvojezičnih osebnih izkaznic. S tem v zvezi je treba poskrbeti, da je dvojezičnost na teh dokumentih upoštevana v celoti in z enakim dostojanstvom za oba jezika. Slovensko stalno gledališče Problematika je precej zapletena in potrebuje celovit pristop. V tem smislu smo Vam predlagali, da bi kot župan mesta, v katerem ima sedež SSG, dali pobudo za konferenco (jeseni), na kateri bi se o perspektivah in reševanju problemov te javne ustanove pogovorili predstavniki Občine Trst, Pokrajine Trst, Dežele FJK, krovnih organizacij ter vodstva SSG. Razlastitve in Anas Razlastitveni postopek za gradnjo avtoceste skozi tržaški Kras, na odseku Križ-Trebče, se je začel leta 1982, 15 let kasneje pa je bila določena odškodnina za jusarska zemljišča v višini 3.100.000 evrov. Odtlej se je nabralo še dodatnih 700.000 evrov obresti. Družba Anas izkorišča nedorečenost glede lastništva skupne imovine za to, da ne izplača omenjene vsote in s tem povzroča znatno škodo kraškemu prebivalstvu. Spričo povedanega predlagamo, naj Tržaška občina, ki je začela postopek kot izredni upravitelj jusarskih zemljišč in kot predstavnica prebivalstva, čimprej vnovči omenjeno vsoto in jo nakaže v poseben sklad, dokler ne pride do dogovora z zainteresiranimi subjekti, katerim je razlastitvena odškodnina namenjena. Osnovni šoli v Bazovici, na Proseku in v Barkovljah Radi bi Vas spomnili na prepotrebna izredna popravila osnovnih šol v Bazovici in na Proseku. Občinski odbor je ob sprejetju letošnjega proračuna osvojil postavko v višini 200.000 evrov z obvezo, da je namenjena gornjima šolama in da bodo dela čimprej stekla. Mislimo, da ni ovir, da bi lahko dela stekla že v naslednjih tednih. Ob tem smatramo, da je potrebno čimprej uresničiti že sprejeto obvezo, da se uredi jedilnica na šoli Finžgar v Barkovljah. Slovenski vrtci Zelo občuten je tudi problem vrtcev. Prejeli smo številne proteste, ker je prošenj za vpis v slovenske vrtce več, kot je razpoložljivih mest. Med vložitelji prošenj so številne italijanske družine, ki tako omejujejo mesta slovenskim otrokom. Veseli nas, da se italijanski starši odločijo za vpis otrok v slovenski vrtec, vendar menimo, da je treba najti tako rešitev, da otroci iz slovenskih družin dobijo mesto v slovenskem vrtcu. Ob tem predlagamo, da bi na vpisne pole za tržaške vrtce opozorili, da poteka v slovenskih vrtcih pouk v slovenskem jeziku. Strelišče na Opčinah Že večkrat smo opozorili na neprimernost, da se nadaljuje streljanje v športno-rekreacijske namene tam, kjer so med vojno nacisti postrelili številne civilne žrtve. Povsem nesprejemljivo je, da se strele sliši celo med proslavami in drugimi javnimi pobudami."

Povezane objave

Predstavili blagovno znamko Slovenci v Italiji
Na srečanju mladih Slovencev iz zamejstva in sveta zagotovila o nadaljnji podpori
Republika Slovenija obeležuje Dan državnosti