fallback-thumbnail

Dopis krovnih organizacij predsedniku italijanske vlade Silviu Berlusconiju

Spoštovani gospod Silvio Berlusconi predsednik vlade Republike Italije Palača Chigi 00187 RIM Gospod predsednik, v imenu Slovenske kulturno gospodarske zveze (SKGZ) in Sveta slovenskih organizacij (SSO), dveh najbolj reprezentativnih organizacij slovenske manjšine v Italiji, Vam izrekamo iskrene čestitke za izvolitev predsednika vlade, in Vam želimo uspešno delo v korist italijanske države, vseh tukaj živečih narodnosti in vseh državljanov. Kot italijanski državljani, ki pripadamo slovenski jezikovni manjšini, vidimo v Vas kot v predsedniku vlade zanesljivega garanta ustavnih načel in tistih specifičnih zakonov, ki zagotavljajo pravice manjšinskih jezikov in kultur. V tem smislu je temeljnega pomena ustava, ki v 3. in 6. členu ščiti naša zakonita pričakovanja in podrobno navaja naše etnične, kulturne, socialne in ekonomske pravice. Prepričani smo, da boste skrbno spremljali udejanjanje ne samo naših ustavnih, ampak tudi tistih pravic, ki izhajajo iz evropskih normativ o človekovih pravicah, kakor tudi tistih, ki so predvidene v mednarodnih pogodbah, posebej še v Londonskem memorandumu iz leta 1954 in v Osimskih sporazumih iz leta 1975. Gospod predsednik,

v tem letu praznujemo 60-letnico sprejetja ustave, ki v celoti ohranja svoje vrednote v vseh bistvenih načelih, ki so zanjo značilni. Minilo je več kot pol stoletja od mednarodnega londonskega sporazuma, ki je zaključil dolgo povojno obdobje, ki je bilo v Trstu in v deželi Furlaniji Julijski krajini obeleženo z velikimi napetostmi in negotovostjo. Določitve Londonskega memoranduma in kasneje Osimskih sporazumov so odprle nove možnosti iskanja dialoga in medsebojnega razumevanja tukajšnjih narodnosti, nove poti sporazumevanja v odkrivanju tistih idealov, ki so temelj našega skupnega življenja. Decembra smo praznovali schengenski padec meje med Italijo in Slovenijo. Ta pomemben dogodek je odprl novo poglavje sicer že tvornih institucionalnih in človeških odnosov v krajih, ki so doživeli tako nemirno preteklost. Zgodovina daje torej deželi Furlaniji Julijski krajini, Italijanom in Slovencem, veliko priložnost za vsestransko rast, ugodno življenjsko raven in prijateljstvo med vsemi narodnostmi.

Gospod predsednik,

skupaj z večino prebivalstva Furlanije Julijske krajine želimo izpostaviti prepričanje, da je nujno preseči pojem manjšine, ker so v nekem smislu vsi narodi manjšina v združeni Evropi, usmerjeni v miroljubno sožitje, v mir in kar največje možno sodelovanje. V tem kontekstu bi mi kot manjšina morali dobiti drugačen pomen v odnosih med narodnostmi in različnimi jeziki, ki so resnično bogastvo vsem enako razpoložljive Evropske unije. Skupna pripadnost Evropski uniji in temu odgovarjajoče preseganje meja, ne samo zemljepisnih, nam nudi nove možnosti sodelovanja in povezovanja, kjer velja kot primer navesti sodelovanje z italijansko manjšino v Sloveniji in na Hrvaškem. Da lahko opravljamo navedene važne naloge, potrebujemo podporo javnih uprav in uresničevanje veljavnosti zakonskih instrumentov, v prvi vrsti Zakona za zaščito slovenske manjšine v Furlaniji Julijski krajini (38/2001) in Zakona za zaščito zgodovinskih jezikovnih manjšin (482/1999) kakor tudi drugih sprejetih državnih in deželnih zakonov. Prepričani smo, gospod predsednik, da bomo imeli v Vas in v Vaših sodelavcih trdnega in močnega podpornika pri uveljavljanju zgoraj navedenih naših pravic. Prav v tem duhu Vas prosimo za srečanje z vami v vladni palači, da bi lahko v neposrednem stiku bolje predstavili naša legitimna pričakovanja in utemeljena načela izražena v tem pismu. S temi pričakovanji Vam pošiljamo naše najiskrenejše pozdrave in Vam še enkrat želimo dobro in uspešno delo v vlogi predsednika vlade.

Rudi Pavšič dr. Drago Štoka Predsednik SKGZ Predsednik SSO Trst, 16. maja 2008

Povezane objave

Skupaj moramo zasledovati sožitje in spoštovati različne spomine - Tiskovno sporočilo SKGZ
FORUM IDEJ: Ni res, da vsi mladi bežijo, želijo pa si priložnosti
Predsednica DZ Republike Slovenije obiskala Trst