fallback-thumbnail

Dopis krovnih organizacij predsedniku deželnega odbora FJK Renzu Tondu

Renzo Tondo Predsednik Deželnega odbora FJK Spoštovani gospod Predsednik! V imenu dveh krovnih organizacij Slovencev v Italiji Vam želiva posredovati iskrene čestitke ob izvolitvi za predsednika Deželnega odbora Furlanije Julijske krajine in Vam obenem zaželeti mnogo uspešnega dela na Vašem za nas vse tako odgovornem mestu. Stanje, pričakovanja in želje slovenskega prebivalstva v deželi FJK so Vam gotovo znane in zato ni najin namen, da bi se pri vseh vprašanjih zdaj ustavila in jih pobliže analizirala, ker bova v Vaši mandatni dobi imela kot predsednika še veliko priložnosti za osebna srečanja in poglobljene razgovore. Danes Vam želiva le izraziti najino trdno prepričanje, da boste pravni in politični nivo naše zaščite gotovo ne samo ohranili na zdajšnji ravni, ampak da boste naša pričakovanja tudi ustrezno nadgradili in ovrednotili. Tu ne gre samo za izvajanje norm, ki jih predvidevata državna zakona nam v korist, to je zakon št. 482 iz leta 1999 in zakon št. 38 iz leta 2001, ne gre samo za izvajanje določil deželnega zakona št. 26 iz leta 2007, ampak gre za nekaj večjega in globljega: gre tudi za spoštovanje načel deželnega statuta Furlanije Julijske krajine ter norm italijanske ustave same. Prepričana sva, da bova v obrambi in zagovarjanju zgoraj omenjenih norm imela v Vas vnetega, doslednega in načelnega zagovornika. Želiva obenem izraziti najino pripravljenost Vam biti v pomoč in ob strani, ko bo šlo za konkretno uveljavitev teh načel in bova ob tem imela stalno pred očmi le želje in pričakovanja ne le naše slovenske narodne skupnosti, ampak celotnega prebivalstva dežele FJK, ki si v tem času želi mirnega in konstruktivnega vsestranskega dialoga, pozitivnega sožitja in razumevanja med tu živečimi narodi in to v duhu tudi novih evropskih idealov, ki so tako živo prisotni v srcih nas vseh. V tem duhu in s temi željami Vam še enkrat čestitava in Vas obenem naprošava, da naju sprejmete kot predsednika dveh naših krovnih organizacij in Vas tako tudi osebno pozdraviva in Vam ustno obrazloživa v podrobnostih naše želje in upravičena pričakovanja. Dr. Drago Štoka Rudi Pavšič Predsednik SSO Predsednik SKGZ
 

Povezane objave

Skupaj moramo zasledovati sožitje in spoštovati različne spomine - Tiskovno sporočilo SKGZ
FORUM IDEJ: Ni res, da vsi mladi bežijo, želijo pa si priložnosti
Predsednica DZ Republike Slovenije obiskala Trst