fallback-thumbnail

Dobrodošlica SKGZ novi tržaški prefektki in vladni komisarki

Še pred božičnimi prazniki je pokrajinski predsednik SKGZ za Tržaško Igor Gabrovec posegel pri tržaškemu prefektu in vladnemu komisarju Goffredu Sottileju v zvezi s sporom med tržaško davčno izterjevalnico Uniriscossioni in nekaterimi člani slovenske narodne skupnosti v Italiji, ki so na osnovi veljavne zakonodaje zahtevali, da jim družba Uniriscossioni izda plačilne davčne kartele v slovenskem jeziku oz. s priloženim prevodom v slovenščino.

Pred zaključkom mandata v Trstu (z novim letom je prefekta Sottileja nasledila Annamaria Sorge Lodovici) je na poziv SKGZ prefekt Sottile odgovoril s pismom, v katerem že uvodoma zagotavlja, da prefektura pozorno sledi problematikam, ki so vezane na prevod davčnih kartel v slovenščino. Že takoj zatem pa dodaja, da »v tem trenutku zgleda, da krajevna izterjevalnica si ne more prevzeti bremena, ki ga predstavlja prevajanje davčni kartel.« Po mnenju prefekture »tovrstna zapletena procedura, ki jo zakon predvideva« soudeleži ne le krajevno pooblaščeno družbo in občinske uprave temveč tudi državni konzorcij s sedežem v Rimu, ki združuje pooblaščene izterjevalnice in skrbi za telematsko posredovanje podatkov ter izdajo posameznih plačilnih kartel.

V nadaljevanju pisma prefekt navaja primer bocenske pokrajine, kjer naj bi – edina izjema v Italiji – izdajali dvojezične davčne položnice, za to delo pa naj bi prejemali posebno odškodnino s starni finančne uprave. V zaključku pisma prefekt Sottile dejansko priznava, da pravico predvideva zaščitni zakon 38/01 a v isti sapi dodaja, da v tem trenutku še niso bile sklenjene posebne konvencije, ki jih navaja zakon 38/01 (člen 8, točka 5: Način izvajanja določil 1. odstavka za podjetja, ki imajo v koncesiji javne storitve, bo v dogovoru z Odborom in v okviru razpoložljivih sredstev tega člena urejen s specifičnimi konvencijami z zainteresiranimi javnimi upravami.)

Prefekta Sottileja je z januarjem nadomestila prefekt Annamaria Sorge. V pozdravnem pismu novi prefktki in vladni komisarki, v katerem ji izraža iskreno dobrodošlico v Trstu, je tržaški predsednik SKGZ Gabrovec izpostavil nezadovoljstvo z odgovorom prefekture. »Zanimivo je, da se državljanom slovenske narodnosti priznava zakonsko določeno pravico, ki pa je ne morejo uživati, ker javne uprave in vezane družbe niso še, po štirih letih, sklenile potrebnih sporazumov«, ugotavlja Igor Gabrovec in prefektko Sorge prosi, naj ne dovoljuje, da bi zaradi malomarnosti javnih uprav nastradali lojalni državljani. Novo imenovano visoko vladno funkcionarko je predsednik Gabrovec že povabil na srečanje s slovenskimi organizacijami.

Povezane objave

V Evropski prestolnici kulture naj ostanejo meje odprte
Prvomajsko slavje v Števerjanu
ŽIVEL 1. MAJ!