fallback-thumbnail

Dijaški dom, pomembna ustanova za manjšino

V pripravi na svoj kongres, ki bo potekal spomladi, SKGZ nadaljuje niz srečanj s članicami. Predstavništvo krovne organizacije, ki so ga sestavljali predsednik Rudi Pavšič, Marino Marsič in Dorica Kresevič, je obiskala Slovenski dijaški dom «Srečko Kosovel» v Trstu. Po krajšem ogledu preurejenih prostorov sta predsednik Dijaškega doma Dušan Križman in ravnatelj Gorazd Pučnik (srečanja so se udeležili upravitelja Dušan Kalc in Vojko Mijot, nadzornika Jolanda Zudetich in Graziano Jelenič ter sodelavec Marko Delise) podrobno orisala delovanje, probleme in smernice za prihodnost. Uspešna dejavnost doma se kaže v številnih aktivnostih in storitvah, ki jih nudi: jasli, servis za otroke s posebnimi potrebami, služba Ptički brez gnezda, poletna središča in kolonije za otroke in mladostnike, itd. Poleg tega Dijaški dom sodeluje z občinsko upravo in preko konvencije upravlja otroški vrtec. Med dejavnosti doma sodi tudi upravljanje Zadružnega centra za socialno dejavnost in katering. Nekatere od teh dejavnosti niso rentabilne, so pa iz družbeno-socialnega vidika zelo pomembne. Celotna struktura šteje trenutno 150 gojencev. Predsednik Rudi Pavšič je čestital upravnemu odboru in ravnatelju za opravljeno delo. Ob tem je ugotavljal, da je v luči možnih krčenj javnih prispevkov potrebno evidentirati strateške dejavnosti za naslednje obdobje. Posebna pozornost je bila izkazana zasebnim slovenskim jaslim, za katere bo potrebno poiskati nove partnerje, ki bi si prevzeli delno breme te strukture, ki je pomembna za celotno skupnost in ki trenutno sloni le na bremenih Dijaškega doma. Pavšič je nadalje izrazil pozornost in naklonjenost Dijaškemu domu, ki prispeva od vedno pomemben delež pri povezovanju mladih in njihovem vključevanju v manjšinsko organiziranost. Potrebna je zato večja sinergija in načrtovanje med tistimi organiziranimi subjekti, ki se ukvarjajo z mladinsko dejavnostjo. Programska konferenca je tudi na tem področju nakazala bistvene smernice in zato so ti pogledi še kako aktualni in koristni. To naj bi bilo tudi vodilno izhodišče, ko bo SKGZ skupaj z vodstvom Dijaškega doma izoblikovala vizijo za naslednje desetletje. V ta kontekst sodi tudi problematika financiranja manjšinskih dejavnosti, ki morajo sloneti na stvarni podlagi in primerjalnih ocenah podobnih dejavnostih.

Povezane objave

V Evropski prestolnici kulture naj ostanejo meje odprte
Prvomajsko slavje v Števerjanu
ŽIVEL 1. MAJ!