fallback-thumbnail

Deželno vodstvo SKGZ poudarja pomen sodelovanja v manjšini

Deželno vodstvo Slovenske kulturno-gospodarske zveze, ki se je sestalo konec tedna na goriškem sedežu v KB centru, želi javno in jasno poudariti, da je sodelovanje dragocena vrednota, ki jo moramo v manjšini stalno gojiti. Ob tem izhodišču računamo na iskreno in dosledno sodelovanje v okviru celovite manjšinske stvarnosti, prioritetno med krovnima organizacijama. SKGZ in SSO nosita glavno breme reševanja manjšinskih problematik in predvsem odgovornost zarisovanja razvojnih smernic naše skupnosti. Ob tej ugotovitvi podpiramo redno in sistematično delo, ki naj se konkretizira v dogovoru za redna mesečna srečanja dveh deželnih vodstev. Ta naj bodo priložnost za poglobljeno analizo odprtih vprašanj, predvsem pa priložnost za izostritev konkretnih predlogov v prid reševanja odprtih problemov. Ob raprezentativnem sodelovanju, ki se kaže pretežno v skupnem nastopanju in zunanjih pobudah, si želimo skupno naprezanje, da posodobimo manjšinsko organiziranost in jo tako ustrezno prilagodimo današnjim in bodočim potrebam naše skupnosti. Ne smemo torej še naprej zanemarjati razvojne politike, ki mora upoštevati nove geopolitične okvire in v perspektivi dokaj spremenjeni profil manjšinske populacije, ki se še najbolj izraža v učenkah in učencih naših šol v Špetru, Gorici, Romjanu in Trstu. Zavedamo se, da so to veliki izzivi, ki zahtevajo izreden napor vseh, predvsem pa krovnih organizacij. Želimo si torej, da bi sodelovanje med SKGZ in SSO delovalo propulzivno in propozitivno, v smislu sprejemanja tudi težkih odločitev in ne samo neobvezujočih analiz. V tem smislu smatramo, da smo bili do takšnih pristopov do danes v določeni meri pomanjkljivi in prav na to smo tudi javno opozorili. Deželno vodstvo SKGZ brez vsakih zadržkov podpira nadgradnjo dosedanjega sodelovanja, kjer ob obojestranskem spoštovanju bi morala prevladovati dejanja, ki se kažejo v sprejemanju in udejanjanju strateških izbir za našo organizirano skupnost, kar menimo si ljudje tudi od nas pričakujejo. Potrebno bo čimprej odpraviti prevelika razhajanja in tekmovalnost v manjšini, ki v bistvu ne prispevajo k iskanju skupnih potez in potrebnih sintez. Pluralna manjšinska organiziranost je bogastvo samo, če je v njeni različnosti sposobna tudi skupnih vizij in odločitev. SKGZ in SSO bosta morali premisliti dosedanje izkušnje medsebojnega sodelovanja ter določiti področja, kjer sta lahko skupaj in kako. Takšen pristop je po oceni krovne organizacije iz Ul. Sv. Frančiška koristen in ne želi biti zaviralen v dosedanjem pozitivnem sodelovanju med krovnima. Ravno obratno. Zavedamo se, da ob takšnem sodelovanju in sporazumevanju lahko imamo različne vsebine, ideje, pristope in strategije. To pa ne sme postati razlog za določeno statičnost ob ugotovitvi, da ni še pravi čas za nov korak naprej na poti, ki sta jo krovni začeli pred dvanajstimi leti. V spoštovanju teh razlik moramo biti sposobni konkretnega pogovarjanja, racionalnih pobud ob ugotovitvi, kje je sodelovanje možno in kje ni. Takšen pristop bo za manjšino manj škodljiv kot je nedorečenost, ki sproža polemike, napetosti in se prenaša tudi v druge vsemanjšinske povezave.

Povezane objave

V Evropski prestolnici kulture naj ostanejo meje odprte
Prvomajsko slavje v Števerjanu
ŽIVEL 1. MAJ!