20220705 - Dezelni svet Prosek

Deželni svet SKGZ potrdil sestave organov v novem mandatu

Uspešne ekipe ne gre spreminjati. Italijanski rek je primeren za dogajanje med prvim zasedanjem Deželnega sveta Slovenske kulturno-gospodarske zveze – SKGZ, ki je potekalo v torek v Kulturnem domu na Proseku.

Organ krovne organizacije je bil izvoljen med kongresom, preteklega 18. maja v Gorici, ko je bila z zelo široko podporo na čelu SKGZ potrjena Ksenija Dobrila. Torkova seja je potekala kot prva v novem mandatu in zadnja pred poletnim premorom. Njen cilj je bil na podlagi statutarnih določil dopolniti organigram  Zveze.

Prvi dve točki dnevnega reda zasedanja, ki ga je uvodoma vodil pokrajinski predsednik za Tržaško Aleksander Coretti, sta predvidevali potrditev deželnega podpredsednika ter izvolitev predsednice samega Deželnega sveta. Predsednica Ksenija Dobrila na podlagi kontinuitete predlagala prisotnim, da bi Igor Kocijančič ohranil vlogo deželnega podpredsednika, kar je skupščina soglasno sprejela.

Edina kandidatka za funkcijo predsednice Deželnega sveta je bila dosedanja vodja devetdesetčlanskega organa krovne organizacije Alenka Florenin. Tudi njo so prisotni potrdili soglasno.

Predsednica Ksenija Dobrila je ponudila članom Deželnega sveta tudi seznam članov novega izvršnega odbora, ki ga torej sestavljajo Ksenija Dobrila, Antonio Banchig, Aleksander Coretti, Marino Marsič, Igor Kocijančič, Stefano Predan, Maja Humar, Štefan Čok in Živka Persi.

Ksenija Dobrila je razložila, da je tokratna začetna sestava izvršnega odbora v primerjavi s preteklim mandatom, ko je štel IO SKGZ skoraj trideset članov, manjša, z namenom, da bi bila bolj odzivno dinamična. Poleg tega je prisotnim zaupala tudi, da bo jeseni še nadgradila člane tega organa ter izrazila namen, da bodo v novem mandatu delovale delovne skupine v skladu s področji, ki jih vsebuje akcijski program. Na pomisleke vodstva Slovenskega deželnega gospodarskega združenja, češ da ni predstavnikov gospodarskega sektorja med člani novega izvršilnega organa krovne organizacije, se je Dobrila odzvala z ugotovitvijo, da je širitev sestava še možna.

Zadnje poglavje dogodka so predstavljala poročila pokrajinskih predsednikov in potrditev njihovih odborov. Aleksander Coretti je bil izvoljen šele 15. junija in je zato sporočil, da bo sestavo svojega odbora, ki šteje zaenkrat osem članov, še nadgradil in naknadno imenoval podpredsednika. Pokrajinski odbor za Gorico je predstavil ob odsotnosti predsednika Marina Marsiča njegov podpredsednik David Peterin. Odbor šteje sedemnajst imen, med temi tudi Borisa Perica, Igorja Komela, Rudija Pavšiča in Roberta Frandoliča. Tudi Antonio Banchig, predsednik za Videmsko, je bil odsoten, sestavo njegovega odbora je predstavil sodelavec SKGZ v Čedadu Ivan Ciccone. Nekoliko pomlajeni odbor šteje devet članov, njegova podpredsednica bo Luigia Negro.

Povezane objave

V Evropski prestolnici kulture naj ostanejo meje odprte
Prvomajsko slavje v Števerjanu
ŽIVEL 1. MAJ!