5530df052574b.JPEG

Deželni odbornik Gianni Torrenti obiskal slovenske goriške ustanove

Deželni odbornik Gianni Torrenti se je včeraj mudil na obisku pri goriških Slovencih. Najprej se je srečal z vodstvom goriškega Kulturnega doma, zatem se je odpravil v Katoliško knjigarno, kjer so ga nagovorili predstavniki zadruge Goriške Mohorjeve družbe in Slovenskega centra za glasbeno vzgojo Emil Komel.
V Kulturnem domu so Torrentija pričakali Vili Prinčič, Igor Komel in Rudi Pavšič. Gostu so obrazložili vlogo in delovanje Kulturnega doma, navedli njegove potrebe in opozorili, da morajo poleg rednega delovanja skrbeti tudi za redno in izredno vzdrževanje objekta. Pri tem so še zlasti opozorili, da so potrebni zamenjave tako stoli v dvorani kot odrske luči. Na srečanju je bil govor tudi o prihodnosti Gorice, ki bi po mnenju deželnega odbornika lahko postala pomembno kulturno središče, vendar le ob sodelovanju z Novo Gorico.
Sogovorniki so v Kulturnem domu načeli tudi vozel finančnih prispevkov, pri čemer je Torrenti dejal, da spričo 40-odstotnega reza pomoči za kulturne ustanove ne gre pripravljati novih pobud, temveč je treba že vpeljane nadgraditi z novimi prijemi. Deželni odbornik je ugotavljal, da je Kulturni dom v bistvu postal večnamensko kulturno središče, za podpiranje katerih imajo na deželi novo postavko; tudi v tem okviru velja po njegovih besedah vložiti prošnjo za pridobitev prispevkov.
V Katoliški knjigarni je delovanje zadruge Goriške Mohorjeve družbe predstavil njen predsednik Peter Černic. Povedal je, da zadruga izdaja revijo Pastirček, tednik Novi glas in knjige. V ospredju pozornosti je bila finančna stiska zadruge, pri čemer je Černic poudaril, da na področju založništva ne more priti do ene same založniške hiše, kot je svojčas predlagal ravno odbornik Torrenti. »Pluralnost mora biti zajamčena z obstojem različnih založniških podjetij,« je poudaril Černic, ki je prepričan, da je treba pripraviti jasne in transparente kriterije za delitev prispevkov. Černic je opozoril tudi na evropsko direktivo »De Minimis«, saj zadeva podjetja in ustanove, ki prejemajo državna sredstva v eni državi, vendar prodajajo svoje proizvode – na primer knjige ali časopise – v drugi državi. Torrenti je zagotovil, da njegovi uradi na deželi ravnokar preverjajo zadevo, napovedal je tudi, da bo težave zaradi direktive predočil tako slovenskemu kot italijanskemu predsedniku republike na njunem prihodnjem srečanju. Černic je tudi izrazil željo, da bi bilo zadrugam omogočeno postati sogovornik dežele znotraj reforme krajevnih uprav tudi za nudenje storitev.
V Katoliški knjigarni se je Torrenti srečal tudi s predstavniki Slovenskega centra za glasbeno vzgojo Emil Komel, ki doživlja težke čase. »Upravni odbor naše glasbene je že sprejel nekaj ukrepov, ki so bili potrebni, da se zadolženost obdrži v znosnih dimenzijah in da se ne povečuje. Kljub temu bomo prisiljeni krčiti dejavnosti, če ne bomo prejeli izrednega prispevka, ki bi nam omogočil premostiti sedanjo situacijo,« pravi predsednik šole Komel Saša Quinzi in pojasnjuje, da znaša predvideni dolg 60.000 evrov. »Izredni prispevek sprašujemo tudi v vidiku preoblikovanja sistema financiranja glasbenega šolstva slovenske narodne skupnosti, v okviru katerega so potrebni kriteriji, ki odražajo novo stanje na teritoriju,« poudarja Quinzi, ki se je s Torrentijem dogovoril, da se bosta spet srečala pred koncem šolskega leta.
(Primorski dnevnik,17. aprila 2015)

Povezane objave

Skupaj moramo zasledovati sožitje in spoštovati različne spomine - Tiskovno sporočilo SKGZ
FORUM IDEJ: Ni res, da vsi mladi bežijo, želijo pa si priložnosti
Predsednica DZ Republike Slovenije obiskala Trst