fallback-thumbnail

DEŽELA FJK: ROK ZA ODDAJO PROŠENJ ZA PRISPEVKE ZAPADE 31.1.2010

1. januarja 2010 zapade rok za oddajo prošenj za prispevke Deželi Furlaniji – Julijski krajini, za katere lahko zaprosijo slovenske organizacije in društva na osnovi 18. člena deželnega zakona 26/2007 (Fondo per il sostegno delle attività degli enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena).

Povezane objave

Predstavili blagovno znamko Slovenci v Italiji
Na srečanju mladih Slovencev iz zamejstva in sveta zagotovila o nadaljnji podpori
Republika Slovenija obeležuje Dan državnosti