fallback-thumbnail

Delegacija tržaškega pokrajinskega odbora pri zgoniškem županu Sardoču

Pokrajinski predsednik SKGZ za Tržaško Ace Mermolja se je v okviru srečanj z javnimi upravitelji sestal z zgoniškim županom Mirkom Sardočem. Predmet pogovora sta bili izvajanje zaščitnega zakona in problematika ozemlja.

Župan Sardoč ter odborniki Rado Milič, Monika Hrovatin in Nadja Debenjak so predsedniku Mermolji orisali delovanje občinske uprave, ki jo sestavlja okoli 70% slovensko govorečih občanov. V občini je vidna dvojezičnost zajamčena tako pri toponomastiki kot pri doslednem prevajanju vseh dokumentov. Glede ozemlja je župan Sardoč izpostavil potrebo po skupni viziji in dolgoročni strategiji za celovit uravnovešen razvoj, tudi v čezmejnem merilu. Pri tem pa je seveda potrebno čimširše soglasje in usklajevanje posameznih interesov. S tem v zvezi je župan izpostavil uspeh projekta Kraški okraj, ki ga je sofinancirala Evropska unija in pri katerem je sodelovalo 12 občin (med katerimi tudi tržaška) ter 2 pokrajini. Občina Zgonik je bila nositeljica projekta, katerega eden izmed glavnih ciljev je bila sestava razvojnih predlogov za teritorij na gospodarskem, kmetijskem in turističnem področju.

Za upravitelje zgoniške občine je primarnega pomena tudi izobraževanje. Potrebne pa so investicije v znanje, ki bodo omogočile koriščenje novih virov financiranja za razvoj vseh dejavnosti. Ob nedavni izkušnji na Barcolani je župan povedal, da je bila to izredno uspešna marketinška poteza občinske uprave, ki je želela spodbuditi zlasti gospodarstvenike k vlaganju v neprofitne športne in kulturne dejavnosti. Prav društvom posveča občina veliko pozornost ter skrbi za redno in izredno vzdrževanje športnih in kulturnih objektov.

Glede predloga o ustanovitvi samostojne kraške občine so zgoniški upravitelji mnenja, da to ne bi rešilo vseh problemov. O pozitivnem mnenju glede učinkovitega in smotrnega upravljanja občine priča dejstvo, da med podpisniki peticije ni bilo občanov Zgonika. Pogovora na zgoniškem županstvu sta se udeležila tudi organizacijski tajnik SKGZ Marino Marsič in član pokrajinskega odbora Alan Oberdan.

Povezane objave

Predstavili blagovno znamko Slovenci v Italiji
Na srečanju mladih Slovencev iz zamejstva in sveta zagotovila o nadaljnji podpori
Republika Slovenija obeležuje Dan državnosti