fallback-thumbnail

Delavnice na srednjih šolah

Seznanjenje z zgodovinskim razvojem in sodobnim položajem nacionalnih jezikovnih manjšin v slovensko-italijanskem obmejnem pasu, obravnava temeljev zakonodaje o varstvu manjšin na mednarodni, državni in lokalni ravni ter širjenje vrednot večkulturnosti in večjezičnosti so glavne vsebine didaktično-informativnih delavnic, ki jih Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) v tem obdobju izvaja na vseh srednjih šolah II. stopnje s slovenskim učnim jezikom v Italiji in srednjih šolah z italijanskim učnim jezikom na slovenski obali. Delavnice sodijo med aktivnosti standardnega projekta »LEX – Analiza, izvajanje in razvoj zaščite narodnih skupnosti v Sloveniji in Italiji«, ki je sofinanciran iz Programa čezmejnega sodelovanja Italija-Slovenija 2007-2013, namenjene pa so dijakom zadnjih dveh letnikov »manjšinskih« šol v obeh sosednjih državah. Delavnice izvajata zgodovinar Štefan Čok kot predstavnik slovenske narodne skupnosti v Italiji in pravnik Andrea Bartole kot predstavnik italijanske narodne skupnosti v Sloveniji. Skupine soudeleženih dijakov sodelujejo pri izvedbi dveh delavnic, od katerih je prva zgodovinske narave, druga pa pravne. Preplet zgodovinskih in pravnih vsebin namreč omogoča dijakom, da pobliže spoznajo sodobno zakonodajo o varstvu obeh manjšinskih skupnosti, pa tudi, da se seznanijo s preteklimi okoliščinami, ki so pripeljale do današnjega stanja. Metoda dela predvideva mešano uporabo frontalnega oblike predavanja in interakcijskih pristopov, ki imajo namen spodbujati aktivno sodelovanje dijakov s konkretnimi primeri in simulacijami koriščenja manjšinskih pravic. Projektni delovni sklop predvideva izvedbo osemnajstih delavnic, ki bodo potekale na šestih šolah s slovenskim učnim jezikom v Trstu in Gorici ter na treh šolah z italijanskim učnim jezikom v Kopru, Izoli in Piranu. Prve delavnice so se uspešno odvijale na liceju Slomšek v Trstu, na gimnaziji Carli v Kopru, na liceju Gregorič v Gorici in na tehničnem zavodu Vega v Gorici.
Namen čezmejnega projekta LEX je utrjevanje sodelovanja med italijansko manjšino v Sloveniji in slovensko manjšino v Italiji, in sicer na področju vrednotenja in skupne delitve zgodovinske dediščine in identitete ter promocije zaščite manjšin v pravnem smislu. Vodilni partner projekta je Slovenska kulturno-gospodarska zveza (SKGZ), ostali partnerji pa so Italijanska Unija, Obalna samoupravna skupnost italijanske narodnosti, Inštitut Jacques Maritain, Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI), Kulturno društvo Ivan Trinko, Inštitut za upravno pravo – Zavod za pravno svetovanje in Univerza v Trstu – Oddelek za politične in družbene vede.

Povezane objave

Republika Slovenija obeležuje Dan državnosti
Evropske in občinske volitve: Slovenci v Italiji ostajajo zvesti demokratičnim naprednim silam
Romano Prodi na predstavitvi knjige o Mitji Volčiču in v Novi Gorici ob 20-letnici vstopa Slovenije v EU