fallback-thumbnail

Colussijev odgovor na Pavšičevo pismo predsedniku FJK Tondu

"Spoštovani predsednik, prejeli smo vaš dopis, v katerem izražate svojo zaskrbljenost glede dogajanj v Reziji. Že dolgo sledimo s posebno pozornostjo parlamentarni pobudi, s katero naj bi spremenili zakon 482/99, zato da bi vanj vključili tudi rezijanščino med zaščitene manjšinske jezike, in izrazili svoje dvome o tem predlogu. Že v prejšnji mandatni dobi smo aktivno pripomogli, da je Občina Rezija dobila posebne prispevke za promocijo rezijanščine, in s tem odgovorili na prošnjo takratne občinske uprave. Prepričani smo, da bi k boljšemu sožitju med obema skupnostima v Dolini Rezije pripomogel zlasti razvoj gospodarskih, turističnih, socialnih in kulturnih dejavnosti na tem ozemlju. Z vami delimo zaskrbljenost nad dogodki, ki so le obelodanili slabo počutje v tisti skupnosti. Prav tako pa ni mogoče spregledati razprave, po kateri je Občinski svet v Reziji 13. avgusta sprejel pomemben sklep. Naša želja je, da bi se našla rešitev, ki bi bila sprejemljiva za vse krajevno prebivalstvo."

Povezane objave

Predstavili blagovno znamko Slovenci v Italiji
Na srečanju mladih Slovencev iz zamejstva in sveta zagotovila o nadaljnji podpori
Republika Slovenija obeležuje Dan državnosti