fallback-thumbnail

Colussijev odgovor na Pavšičevo pismo predsedniku FJK Tondu

"Spoštovani predsednik, prejeli smo vaš dopis, v katerem izražate svojo zaskrbljenost glede dogajanj v Reziji. Že dolgo sledimo s posebno pozornostjo parlamentarni pobudi, s katero naj bi spremenili zakon 482/99, zato da bi vanj vključili tudi rezijanščino med zaščitene manjšinske jezike, in izrazili svoje dvome o tem predlogu. Že v prejšnji mandatni dobi smo aktivno pripomogli, da je Občina Rezija dobila posebne prispevke za promocijo rezijanščine, in s tem odgovorili na prošnjo takratne občinske uprave. Prepričani smo, da bi k boljšemu sožitju med obema skupnostima v Dolini Rezije pripomogel zlasti razvoj gospodarskih, turističnih, socialnih in kulturnih dejavnosti na tem ozemlju. Z vami delimo zaskrbljenost nad dogodki, ki so le obelodanili slabo počutje v tisti skupnosti. Prav tako pa ni mogoče spregledati razprave, po kateri je Občinski svet v Reziji 13. avgusta sprejel pomemben sklep. Naša želja je, da bi se našla rešitev, ki bi bila sprejemljiva za vse krajevno prebivalstvo."

Povezane objave

Iz Čedada odločen poziv za dvojezično šolstvo
Stališče SKGZ ob dnevu spomina
8. februar, slovenski kulturni praznik