tremul-corva_0

Čestitke SKGZ Tremulu in Corvi

 

 

Slovenska kulturno-gospodarska zveza čestita Mauriziu Tremulu in Marinu Corvi, novima predsednikoma Italijanske unije oz. njenega Izvršnega sveta, ter vsem novoizvoljenim članom vodstva krovne organizacije Italijanov v Sloveniji in na Hrvaškem. Ob tem se SKGZ zahvaljuje za opravljeno delo dosedanjemu predsedniku Unije in poslancu v hrvaškem Saboru Furiu Radinu.

Predsednik SKGZ Rudi Pavšič meni, da je izvolitev Maurizia Tremula jamstvo za ohranitev dobrih odnosov med manjšinama, ki so se v zadnjih letih razvijali tudi z evropskimi projekti. Z novim vodstvom Italijanske Unije si bo SKGZ prizadevala za nadaljnje sodelovanje in skupno nastopanje. Z dosedanjim delom sta manjšini dokazali, da v obmejni regiji je mogoče spremeniti težave iz preteklosti v nove izzive za skupno prihodnost. Srečanje predsednikov Slovenije, Italije in Hrvaške, skupni obiski pri najvišjih institucionalnih predstavnikih in nenazadnje sodelovanje v delovni skupini za Regijo miru kažejo, da so predstavniki manjšin z odgovornostjo utrdili sodelovanje ravno v času, ko se šibijo evropske povezave in se uveljavljajo zaprta nacionalistična stališča.

Spomniti velja tudi, da sta predsednika obeh krovnih organizacij, Pavšič in Tremul, opravila veliko »diplomatsko« delo za ponovno vzpostavitev povezovanja po neuresničeni trilaterali, ki je obe manjšini postavila v dokaj težaven medsebojni položaj. Predsednik SKGZ Rudi Pavšič je prepričan, da bosta tako Maurizio Tremul kot tudi Marin Corva nadaljevala po tej poti in prispevala k ohranitvi dobrih odnosov med Italijo, Slovenijo in Hrvaško. Prijateljstvo in iskreni odnosi so predpogoj za uspešno premagovanje težav iz preteklosti ter lahko konkretno prispevajo k gospodarskemu, kulturnemu in jezikovnemu napredku celotne regije. V to moramo vsi verjeti.

 

Trst, 9. julija 2018

Povezane objave

Skupaj moramo zasledovati sožitje in spoštovati različne spomine - Tiskovno sporočilo SKGZ
FORUM IDEJ: Ni res, da vsi mladi bežijo, želijo pa si priložnosti
Predsednica DZ Republike Slovenije obiskala Trst