tatjana-rojc

Čestitke SKGZ ob izvolitvi senatorke Tatjane Rojc

 

 

Slovenska kulturno-gospodarska zveza čestita in izraža zadovoljstvo ob izvolitvi Tatjane Rojc v senat. Uspeh je toliko večji zaradi neugodnih rezultatov za stranke in gibanja levega in levosredinskega pola. Z izvolitvijo Rojčeve se v bistvu nadaljuje uspešna tradicija, s katero so levosredinske stranke že več desetletji zagotavljale slovensko prisotnost v italijanskem parlamentu.

Pomembno je tudi dejstvo, da se je okoli kandidature Tatjane Rojc združilo veliko predstavnikov slovenske narodne skupnosti in s tem dokazalo, da bo treba še naprej nastopati kar se da povezovalno. Sami volilni izidi pa postavljalo tako italijansko kot slovensko družbo pred nelahkimi izzivi in vprašanji, ki sodijo v stvarnost »tretje, postideološke republike«, kjer predstavljajo tradicionalne delitve med zgodovinski tabori že preteklost. To velja tudi za slovensko manjšino, ki mora poiskati in dati prednost povezovalnemu in dialoškemu pristopu. To je bil moto Tatjane Rojc, ki so ga številni v manjšini ocenili za primernega in tudi zato podprli njeno kandidaturo. Delovala je povezovalno in ne ločevalno.

Novoizvoljeni senatorki želim veliko uspešnega dela v rimskem senatu z željo, da bo nadaljevala pot skrbi za manjšinska vprašanja in za obmejno povezovanje, ki je bila značilna za njene predhodnice oz. predhodnike.

Novi politični scenarij in številne negotovosti v zvezi s sestavo vlade postavljajo tudi našo manjšino pred pomembne izzive, saj bo morala ohraniti in nadaljevati z institucionalnimi povezavami tako z nastajajočo vlado kot s samim parlamentom.

V danih razmerah se bližamo tudi deželnim volitvam, ki bodo tako ali drugače odsevale stanje duha, na katerega kaže nedeljska volilna preizkušnja, zato so še kako potrebni resni pristopi in veliko večja povezava s stvarnostjo, z ljudmi in z geografskim okoljem. Vzorci, ki so bili nekoč uspešni in zmagoviti, morajo prepustiti mesto novim dinamikam, ki prinašajo uspeh in ki se prepoznavajo tudi v skrbi za manjšinska vprašanja in dobrososedske odnose. Primer Koroške je vsem nam pred očmi.

 

Rudi Pavšič

Predsednik SKGZ

 

Trst, 5. marca 2018

Povezane objave

Skupaj moramo zasledovati sožitje in spoštovati različne spomine - Tiskovno sporočilo SKGZ
FORUM IDEJ: Ni res, da vsi mladi bežijo, želijo pa si priložnosti
Predsednica DZ Republike Slovenije obiskala Trst