fallback-thumbnail

Čestitke SKGZ izvoljenim slovenskim županom in evropskim poslancem RS

Predsednik Slovenske kulturno-gospodarske zveze Rudi Pavšič čestita novim in ponovno potrjenim slovenskim županjam in županom s Tržaškega, Goriškega in Benečije. Fulvii Premolin, Marku Pisaniju, Mirku Sardoču, Paolu Vizintinu, Alenki Florenin, Franki Padovan, Piergiorgiu Domenisu in Aleksandru Omanu želi veliko uspešnega dela pri upravljanju območja, na katerem je prisotna naša narodnostna skupnost. Ob tej priložnosti predsednik SKGZ izreka občuteno zahvalo dosedanjim županom Aleksiju Križmanu, Igorju Petejanu in Hadrijanu Corsiju za pomembno delo, ki so ga opravili v korist repentaborske, sovodenjske in števerjanske občine. Krajevne uprave, ob številnih drugih, imajo velik pomen tudi kar zadeva uresničevanje zakonske zaščite. V tem smislu je SKGZ prepričana, da bo potrebno čimprej poiskati primerne mehanizme medsebojnega povezovanja in sodelovanja ter doseči potrebno akcijsko enotnost. To bo tudi ena od prioritet novega vodstva krovne organizacije. SKGZ je prepričana, da ob različnih nazorskih in drugih pogledih, ki predstavljajo pluralnost naše družbe, bo potrebno več in učinkoviteje kot doslej iskati poti dialoga med krajevnimi javnimi upravami in slovensko organizirano civilno družbo. Ob problematiki zaščite gre tu še za vrsto vprašanj, ki zadevajo skrb za teritorij in družbeno-gospodarski razvoj ter čezmejno sodelovanje. Slovenska kulturno-gospodarska zveza obenem čestita Romani Jordan Cizelj, Tanji Fajon, Ivo Vajglu, Jelku Kacinu, Zoranu Thalerju, Lojzetu Peterletu in Milanu Zveru za izvolitev v Evropski parlament. Ravno tako izraža svoje zadovoljstvo, da sta v evropsko parlamentarno skupščino vstopila tudi Debora Serracchiani iz vrst Demokratske stranke in Herbert Dorfmann iz Južnotirolske ljudske stranke. Podčrtati velja tudi izrazito podporo, ki so jo volilke in volilci izkazali trem slovenskim kandidatom za evropski parlament, in sicer Igorju Kocijančiču, Borisu Pahorju in Igorju Komelu.

Povezane objave

Skupaj moramo zasledovati sožitje in spoštovati različne spomine - Tiskovno sporočilo SKGZ
FORUM IDEJ: Ni res, da vsi mladi bežijo, želijo pa si priložnosti
Predsednica DZ Republike Slovenije obiskala Trst