fallback-thumbnail

Čestitke SKGZ Blažu Kavčiču ob ponovni izvolitvi za predsednika Državnega sveta RS

Rudi Pavšič, predsednik Slovenske kulturno-gospodarske zveze, je Blažu Kavčiču ob ponovni izvolitvi na mesto predsednika Državnega sveta RS poslal naslednje čestitke.

"Ob ponovni izvolitvi za predsednika Državnega sveta Republike Slovenije Vam izrekam iskrene čestitke v svojem in v imenu Slovenske kulturno-gospodarske zveze in Vam zaželim veliko uspeha na pomembni državniški zadolžitvi. Prepričan sem, da bo slovenski Državni svet odigral v tem pomembnem času odločilno vlogo tudi kar zadeva delo in življenje Slovencev, ki živimo v sosednjih državah Republike Slovenije. Ponujajo se številne priložnosti za tesnejšo povezanost in uveljavitev skupnega slovenskega kulturnega prostora, ki ga je treba pojmovati v širšem smislu kot skupni kulturni, medijski, gospodarski, izobraževalni in športni prostor. Pri uresničevanju tega cilja potrebujemo usklajen pristop slovenske države in njenih institucij do manjšine in njenih organizacij. Spoštovani gospod predsednik, prepričan sem, da bo DS, tako kot doslej, pozorno sledil problematikam naše narodne skupnosti in da bomo imeli priložnost za medsebojna soočanja. S tem v zvezi želim izreči čestitke tudi g. Vincencu Otoničarju, ki je bil potrjen na mesto predsednika Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve, ki je posebej pristojna tudi za manjšinska vprašanja. Rad bi Vam posredoval zaskrbljenost, ki ta čas bremeni Slovence v Deželi Furlaniji Julijski krajini. Ob prepočasnem izvajanju številnih členov zaščitnega zakona, obstaja resna nevarnost, da se bistveno ohromi in zreducira aktivnost slovenske narodnostne skupnosti. Napoved o drastičnem znižanju državnih prispevkov 320. organizacijam v naslednjem dvoletju pomeni zadati manjšini takšen udarec, da se bo iz njega težko izvlekla. Rimski finančni vladni ukrepi se kažejo tako na področju šolstva, medijev, osrednjih manjšinskih ustanov in sploh do celotnega organiziranega življenja naše skupnosti. Ob vladnih finančnih restriktivnih ukrepih nas dodatno zaskrblja dogajanje, ki smo mu priča v Benečiji. Negaciji jezikovne pripadnosti logično sledijo zahteve po reviziji zaščitnih norm, ki so napisane v korist Slovencev. Spoštovani gospod predsednik, v prepričanju, da boste storili vse, da se nakazano stanje naše skupnosti ne bo uresničilo, Vam ponovno izrekam čestitke Slovenske kulturno-gospodarske zveze in vseh njenih včlanjenih institucij, organizacij in društev. V prepričanju, da bova imela v kratkem priložnost za poglobljeno razpravo o nakazanih tematikah, prejmite odlične pozdrave."

Povezane objave

Skupaj moramo zasledovati sožitje in spoštovati različne spomine - Tiskovno sporočilo SKGZ
FORUM IDEJ: Ni res, da vsi mladi bežijo, želijo pa si priložnosti
Predsednica DZ Republike Slovenije obiskala Trst