fallback-thumbnail

Čestitke novemu vodstvu SSO

Predsednik Skgz Rudi Pavšič izreka iskrene čestitke Dragu Štoki ob ponovnem imenovanju na mesto predsednika Sveta slovenskih organizacij. Čestitke Skgz gredo tudi trem podpredsednikom, Giorgiu Banchingu za videmsko, Walterju Bandelju za goriško in Igorju Švabu za tržaško pokrajino. Pavšič je prepričan, da se bo sodelovanje med predsednikoma nadaljevalo v dosedanjem pozitivnem slogu in da se bo razširilo na vodstvi obeh krovnih organizacij ter na številne članice, ki so izraz manjšinske organiziranosti. Potrebno bo prepričano stopiti na pot reform in racionalizacije, tako kot je bilo nakazano na skupnem programskem razmišljanju, ki sta ga krovni pripravili prav z namenom, da poiščeta perspektivno rešitev za bogato in razvejano dejavnost, ki jo premorejo Slovenci v Italiji. Tako, kot je izpostavil na kongresu Sso, je predsednik Skgz prepričan, da tudi v zdajšnjih nelahkih časih za slovensko narodnostno skupnost, morata krovni organizaciji pokazati sposobnost vizije, ki nas bo celovito postavila v stvarnost tretjega tisočletja, ki ga je zaznamovalo veliko epohalnih sprememb. Te so potrebne tudi znotraj manjšine, ki mora presegati svoje ozke meje in postati protagonistka v širšem obmejnem kontekstu. Na “bel list”, ki ga je predsednik Skgz ponudil prijateljem Sso, bo potrebno čimprej zapisati potrebna vsebinska in operativna izhodišča, se zavzeti za večjo povezovalnost in poiskati tam, kjer je mogoče, procese združevanja, strukturalna in v sami dejavnosti. Upoštevati bo treba in biti spoštljivi do razlik, ki karakterizirajo našo civilno družbo. Skrb in energije morajo biti usmerjene v kakovost ponudbe in učinkovitost pri uveljavljanju slovenskega jezika in kulture. Pavšič izraza prepričanje, da sta Sso in Skgz sposobni teh izzivov in da si to pričakuje velik del naše skupnosti. Na obeh predsednikih je torej največja odgovornost, da bosta prva nosilca teh potreb in da bosta s sodelavci postali arhitekti zanimive, učinkovite in ponosne slovenske narodnostne skupnosti v Italiji.

Povezane objave

Predstavili blagovno znamko Slovenci v Italiji
Na srečanju mladih Slovencev iz zamejstva in sveta zagotovila o nadaljnji podpori
Republika Slovenija obeležuje Dan državnosti