fallback-thumbnail

Čestitke in priporočila mandatarju Janši

Spoštovani mandatar Janez Janša!

Dovolite, da Vam v imenu Slovenske manjšinske koordinacije in tudi osebno izrečem čestitke ob imenovanju za mandatarja za sestavo nove vlade. Slovenci v zamejstvih smo od vedno z veliko pozornostjo in navezanostjo sledili dogajanju v Republiki Sloveniji in njenim uspešnim prizadevanjem pri osamosvojitvi ter pri vključevanju v evroatlantske sredine. Čas izredno hitrih integracijskih procesov zahteva tudi od slovenskih narodnih manjšin primerne pristope in odgovore. Pri vključevanju v evropske mehanizme ter v vedno bolj aktualnem medregionalnem povezovanju je za vsestransko utrjevanje našega položaja potrebno kar se da tesno in plodno sodelovanje med vsemi Slovenci: med pripadniki manjšin in Slovenci v Sloveniji. Skratka, potrebujemo vizijo naroda onkraj državnih mej, ki postajajo vedno tanjše. Zaradi povedanega smo se predstavniki manjšinskih krovnih organizacij iz Avstrije, talije, z Madžarske in Hrvaške združili v koordinacijo, da izdelamo razvojne strategije za uveljavitev slovenske kulture in jezika ter da se o njih dogovarjamo s pristojnimi telesi in to na osnovi skupnih interesov. To velja še posebej v odnosu do Republike Slovenije. Sposobni moramo biti oblikovanja strateškega programa za slovenske skupnosti v sosednjih državah in v prostoru, v katerem slovenske manjšine živijo. In kot smo zapisali v našem ustanovitvenem dokumentu, ”pričakujemo, da bo Republika Slovenija za svoje manjšine v sosednjih državah oblikovala politiko, ki nas bo vključevala v splošne razvojne silnice našega srednjeevropskega prostora. Novo koordinacijsko telo naj postane zato poglavitni dejavnik in povezovalec slovenskih manjšin v Avstriji, Italiji, na Madžarskem in Hrvaškem. V dogovoru s pristojnimi institucijami v Sloveniji naj izoblikuje strategijo za skupni razvoj. Republika Slovenija je namreč pristojna, da varuje položaj in pravice slovenskih manjšinskih skupnosti v sosednjih državah in drugod po svetu. To ne izhaja le iz njene ustave, ampak pomeni predvsem moralno odgovornost.“ Spošt. mandatar Janez Janša, v spremembi zakona o vladi, ki v okviru pristojnosti Predsednika vlade evidentira skrb za Slovence po svetu in v zamejstvu, vidimo uresničevanje zgoraj omenjenega strateškega programa odnosov RS do svojih manjšin v sosednjih državah. V pričakovanju neposrednega srečanja z Vami, da bi Vam lahko celovito izpostavili pričakovanja in problematiko Slovencev v sosednjih državah Republike Slovenije, prejmite odličen pozdrav.

Rudi Pavšič, predsednik SLOMAK

Povezane objave

V Evropski prestolnici kulture naj ostanejo meje odprte
Prvomajsko slavje v Števerjanu
ŽIVEL 1. MAJ!