fallback-thumbnail

ANAS napoveduje dvojezične napise na Tržaškem in Goriškem

Deželni oddelek avtocestnega podjetja ANAS namerava z denarjem iz nove pogodbe z ministrstvom za infrastrukture postaviti nove dvojezične table in smerokaze na Tržaškem in Goriškem. Servisna pogodba določa izredne posege v tekočem letu, vredna pa je 320 tisoč evrov. ANAS načrtuje dvojezične table in smerokaze na odsekih tržaške hitre ceste Lakotišče-Škofije, Padriče-Katinara in Katinara-pristanišče ter na državni cesti številka 55 Gorica-Sabliči (območje doberdobske občine). Prav zaradi pomanjkanja dvojezičnosti je Občina Dolina (županja Fulvia Premolin) svoj čas protestno bojkotirala uradno odprtje avtocestnega odseka od Lakotišča do italijansko-slovenskega mejna prehoda na Škofijah.
Načrte ANAS v sporočilu izpostavlja pravno posvetovalna delavnica SKGZ, katere predsednik Livio Semolič se je srečal z novim načelnikom deželnega oddelka Sebastianom Vancollejem in z Giovannijem Iozzo, funkcionarjem zadolženim za table in smerokaze. Oba sta nastopila funkcijo pred kratkim, Vancolle je zamenjal Giuseppeja Ferraro.
Semolič je pred časom zaprosil tedanjo goriško prefektinjo, da glede dvojezičnosti poseže pri ANAS. Sledil je sestanek na prefekturi v Gorici z ravnateljem Ferraro, na kar je avtocestno podjetje postavilo dvojezične smerokaze na državni cesti 55 (Gorica-Sabliči), a žal samo na ozemlju sovodenjske občine. To se pravi le do Gabrji, ne pa od Palkišča dalje, kar pomeni, da je bila iz dvojezičnega »cestnega« območja izločena doberdobska občina.
Semolič je Vancolleja in Iozzo opozoril, da predvsem na prvem odseku tržaške hitre ceste (Devin-Fernetiči) manjka dvojezična signalizacija. Zastopnika ANAS sta zagotovila, da bo v roku treh let celotno cestno omrežje v upravi podjetja, kjer velja člen 10 zaščitnega zakona (javni napisi in toponimi), opremljeno v skladu z zakonom. To je določeno v triletnem načrtu podjetja, sta zagotovila Vancolle in Iozza, ki bosta sproti obveščala o izvajanju omenjenih posegov.
Predstavniki ANAS so spoštovanje zaščitnega zakona pred časom napovedali paritetnemu odboru za slovensko manjšino, s problematiko dvojezičnosti na deželnih in državnih cestah se je ukvarjala tudi poslanka Tamara Blažina. Poleg drugih dejavnikov v manjšini, začenši s Koordinacijskim združenjem kraških vasi.
(Primorski dnevnik, 8. aprila 2016)

Povezane objave

Predstavili blagovno znamko Slovenci v Italiji
Na srečanju mladih Slovencev iz zamejstva in sveta zagotovila o nadaljnji podpori
Republika Slovenija obeležuje Dan državnosti