seja-ds-dolina

Alenka Florenin predsednica Deželnega sveta SKGZ

 

 

Umestitvena seja novega deželnega sveta krovne organizacije

DOLINA – Na prvi seji deželnega sveta Slovenske kulturno-gospodarske zveze (SKGZ) po marčevskem kongresu je nova predsednica Ksenija Dobrila predstavila svoj program dela, ki za zdaj sloni na splošnem cilju spodbujanja rasti slovenske narodne skupnosti v Italiji, ima pa zelo natančno časovnico.

Do septembra bo opravljena analiza stanja po posameznih področjih, čemur bo do decembra sledila izdelava akcijskega načrta. Tega bodo organi krovne organizacije potrdili že januarja 2020, predsednica in njeni sodelavci pa bodo načrt izvajali do prihodnjega kongresa leta 2022 in redno preverjali, kako je učinkovit. »Veliko vsebin si bomo vsekakor delili s SSO,« je v prvi izjavi na sredini seji v Dolini dejala predsednica SKGZ in napovedala srečanje med izvršnimi organi dveh krovnih organizacij.

Področja, ki so po mnenju Ksenije Dobrila stebri slovenske narodne skupnosti, so jezik, šolstvo, mediji, gospodarstvo in kmetijstvo, sociala, kultura, kadrovanje mladih, politična participacija in šport. Zato so v izvršnem odboru SKGZ predstavniki vseh teh panog ob funkcionarjih organizacije in treh pokrajinskih predsednikih – skupaj je v tem mandatu 28 članov. Med temi je tudi Alenka Florenin, ki jo je včeraj Karlo Devetak z laskavimi besedami predlagal za predsednico deželnega sveta, s čimer so se vsi strinjali.

Izvršni organ po statutu izbere predsednik. Nova predsednica v svojo ekipo ni vključila svojega predhodnika Rudija Pavšiča, po sklepu kongresa pa je namestnik Dobrilove postal Igor Kocijančič. Svoje namestnike so izbrali tudi predsedniki pokrajinskih odborov. IgorTomasetig je sporočil, da bo na Tržaškem podpredsednik Peter Sterni, namestnik Maje Humar na Goriškem bo David Peterin, na Videmskem pa bo desna roka predsednice Luigie Negro Stefano Predan.

Ob delu po posameznih področjih pa bo SKGZ po besedah nove predsednice moral zavzeti tudi nekaj stališč, kar naj bi od krovne organizacije zahtevala javnost. Omenila je vprašanje zastopanosti v italijanskem parlamentu in tudi novo temo – predlog o predstavništvu zamejcev in izseljencev v Državnem zboru Republike Slovenije. »Stališče ne more priti skozi noč,« je posvarila Dobrilova in napovedala pogovore in iskanje konsenza. Članom deželnega sveta je sicer napovedala, da bo treba pretresti tudi zamisel o poenotenju dveh krovnih organizacij, pri čemer je poudarila, da so »načela in izhodišča organizacij različna«. S predsednikom SSO Walterjem Bandljem se je po izvolitvi sestala trikrat, je med drugim povedala predsednica SKGZ, ko je naštela kopico srečanj in obiskov, med katerimi je spoznavala razmere na posameznih področjih.

Na seji deželnega sveta so navzoči poslušali tudi poročilo Livia Semoliča o postopku vračanja narodnih domov v slovenske roke. Kot je povedal, bo Narodni doni v Trstu docela slovenski, ko bo visoka sola za tolmače in prevajalce našla nov sedež. A selitev v nove prostare – z ustreznim financiranjem – je odvisna od Dežele FJK in ministrstva za zunanje zadeve, potem ko je prejšnji minister Angelino Alfano podpisal dogovor o hitri vrnitvi s takratnim kolegom Karlom Erjavcem. »Mislili smo, da je to močen pečat, a v resnici je papir, prazen papir,« je dejal Semolič. Glede Trgovskega doma v Gorici je krivdo za zastoj navalil na Slovenski center za glasbeno vzgojo Emila Komela, ki naj bi zavlačeval s podpisom dogovora o uporabi prostorov. Glede Narodnega doma pri Svetem Ivanu v Trstu pa ni novosti, kar pomeni, da še vedno drži napoved o vselitvi Slorija in zgodovinskega odseka NŠK v letu 2022. Kmalu naj bi stekel postopek za izbiro izvajalca del. (pv)

 

Izvršni odbor organizacije v novi sestavi

Na sredini prvi seji po kongresu so člani deželnega sveta SKGZ soglasno potrdili sestav izvršnega odbora. Tega ob predsednici Kseniji Dobrila in podpredsedniku Igorju Kocijančiču sestavljajo Antonio Banchig, Štefan Čok, Marco Delise, Franc Fabec, Alenka Florenin, Robert Frandolič, Pierina Furlan, Maja Humar, Sonja Klanjšček, Kristina Knez, Dorica Kresevič, Martin Lissiach, Ksenija Majovski, Marino Marsič, Luigia Negro, Milena Padovan, Živka Persi, David Peterin, Erik Piccini, Miha Samsa, Livio Semolič, Paolo Slamič, Roberta Sulčič, Andrej Šik, Igor Tomasetig in Mateja Zorn.

Povezane objave

Predstavili blagovno znamko Slovenci v Italiji
Na srečanju mladih Slovencev iz zamejstva in sveta zagotovila o nadaljnji podpori
Republika Slovenija obeležuje Dan državnosti