IMG_1227

Aleksander Coretti nov pokrajinski predsednik SKGZ za Tržaško

Aleksander Coretti je novi pokrajinski predsednik Slovenske kulturno-gospodarske zveze za Tržaško. Tako so skoraj soglasno odločili delegati pokrajinskih članic, ki so se udeležili nadaljevanja zasedanja pokrajinskega kongresa. Skupščina je potekala včeraj v Gregorčičevi dvorani v Trstu. Družbeno – kulturni delavec iz Ricmanj prevzema tako za naslednje triletje vodstvo organa zveze od Igorja Tomasetiga. Aleksander Coretti je predsednik SKD Fran Venturini in občinski svetnik Občine Dolina, v preteklosti pa je že bil pokrajinski predsednik Zveze slovenskih kulturnih društev za Tržaško.

Dogodek, ki ga je vodil Tomaž Ban, je imel kot edino točko na dnevnem redu izvolitev kandidata. Štiridesetim prisotnim delegatom je predstavil svoj program, ki temelji na treh oseh: na gospodarstvu, na kadrovanju in na kulturi. »Lahko trdim, da se je stanje našega gospodarstva v zadnjem desetletju poslabšalo, tako da je primerjava recimo s stanjem izpred 40 let nemogoča,« je povedal o gospodarstvu Slovencev v Italiji in podal kot predlog ponovni zagon gospodarskega foruma oz. komisije, ki pa naj ga vodi specializirani menedžment. O kadrovanju je poudaril, da mora postati sistematičen in načrtovan proces in ena izmed poglavitnih funkcij SKGZ-ja, ki ima cilj zagotoviti uspešnost naše organizacije. O tretjem poglavju, o kulturi, pa je izrazil misel, da »pomaga slednja razvijati ustvarjalnost, inovativnost, prilagodljivost in sodelovanje, zato je lahko tudi temelj gospodarskega razvoja.«

Med kongresom je predstavnike in predstavnice članic nagovorila tudi deželna predsednica Ksenija Dobrila, ki je uvodoma poudarila, da čaka novo vodstvo SKGZ odločitev o pristojnostih pokrajinskih ravni, še posebno tržaške, saj se na tem področju, kjer imajo sedeže večina slovenskih ustanov v Italiji, večkrat prekrivata deželno in pokrajinsko delovanje. Ksenija Dobrila je ob tem izrazila zahvalo Igorju Tomasetigu za opravljeno delo v preteklem mandatu ter Aleksandru Corettiju, ki se je odločil za kandidaturo v nelahkem predkongresnem obdobju napetosti. »Vesela bi bila pokrajinskega odbora, ki bi dal zagon Tržaški ob pozornosti na generacijski prerez s posebnim pogledom na mlade,« je zaključila deželna predsednica SKGZ.

Zaključek pokrajinskega kongresa, ki se je začel 29. marca, je bil eno od zadnjih dejanj kongresnega obdobja Slovenske kulturno-gospodarske zveze. Vstop v novo mandatno dobo z novimi pokrajinskimi vodstvi in s predsednico, ki ji je široka večina delegatov na deželnem kongresu zaupala vajeti krovne organizacije, se bo zgodil v naslednjih tednih s prvim zasedanjem deželnega sveta v novi sestavi in z imenovanjem izvršnega odbora ter novih operativnih funkcij znotraj organigrama organizacije.

Povezane objave

FORUM IDEJ: Ni res, da vsi mladi bežijo, želijo pa si priložnosti
Predsednica DZ Republike Slovenije obiskala Trst
Iz Čedada odločen poziv za dvojezično šolstvo