fallback-thumbnail

Afera na Padričah

Pokrajinski predsednik SKGZ Igor Gabrovec je že na dan zaplembe območja nekdanjega begunskega taborišča na Padričah pisno posegel pri tržaškem prefektu in izrazil ogorčenje slovenske narodne skupnosti zaradi nerazumljivo ostrega posega sodnih oblasti ter prosil za nujen sestanek s prefektom. Do sestanka je prišlo danes dopoldne, ko sta se pri tržaškem prefektu (ki je hkrati vladni komisar v FJK) Goffredu Sottileju mudila sam Gabrovec skupaj s predsednikom SSO Sergijem Pahorjem. Zastopnika SKGZ in SSO sta prefektu Sottileju na kratko obnovila več desetletno zgodbo območja nekdanjega padriškega begunskega središča, za katero se vse od začetka 70. let potegujejo domače organizacije. Leta 1990 je bila vrnitev celotnega območja v roke krajevne skupnosti zagotovljena z institucionalnim dogovorom, ki ga je takratna deželna uprava skupaj s tržaškim županstvom in znanstveno ustanovo sklenila s slovenskimi organizacijami v sklopu protivrednosti za gradnjo sinhrotrona. Pogajanja med stranmi so se nato nadaljevala z nihajočim ritmom, saj so se medtem pojavljaje neštete zapreke, pa tudi ljudje za krmilom javnih institucij in njihovi nameni so se spreminjali. Pahor in Gabrovec sta prefektu izrazila zaskrbljenost in jezo slovenske javnosti nad posegom sodne oblasti, ki je po ovadbi Državne domene (slednja je uradni lastnik parcele) zaradi nezakonite zasedbe odredila zaplembo celotnega območja. Zastopnika krovnih organizacij sta prefektu dejala, da je zaplemba toliko bolj nerazumljiva, potem ko so se dogovarjanja z zainteresiranimi društvi in podjetji na vseh nivojih redno nadaljevala. Zaplemba prostorov predstavlja obenem zastoj vseh kulturnih in gospodarskih dejavnosti, ki so bila vezana na tiste prostore. Prefekt institucionalno nima oblasti, da odredi preklic zaplembe, zato pa sta ga SKGZ in SSO konkretno zaprosili predvsem za posredovanje v odnosu do deželnega ravnateljstva Državne domene Rossinija, ki je dejansko dal povod za poseg orožnikov. »Nerazumljivo je, da je do zaplembe prišlo danes, potem ko so društva kljub negotovim pogojem tam delovala že vrsto let z zaupanjem v skorajšnjo formalno ureditev zadeve,« sta prefektu poudarila Igor Gabrovec in Sergij Pahor ter pristavila, da v zadnjem obdobju tudi ni prišlo do nobene novosti, ki bi lahko opravičila tolikšno zaostrovanje odnosa. Dokončna rešitev problema sloni na sporazumu iz leta '90 in torej na relaciji med Deželo in Državno domeno. Za pa sta SKGZ in SSO predlagali tudi takojšno rešitev, in sicer sklenitev začasnega dogovora med Državno domeno in zainteresiranimi društvi in organizacijami, ki zasedajo prostore na Padričah, kar bi posledično pomenilo tudi preklic ovadbe. Že pol ure po zaključku sestanka sta predstavnika SKGZ in SSO prejela telefonski klic iz prefekture z vabilom na ponovno srečanje, ki bo že jutri zjutraj in na katerem bo prisoten tudi direktor Državne domene.

Povezane objave

V Evropski prestolnici kulture naj ostanejo meje odprte
Prvomajsko slavje v Števerjanu
ŽIVEL 1. MAJ!