3. dezelna konferenca za Slovence

3. Deželna konferenca o varstvu slovenske jezikovne manjšine

V dvorani deželnega sveta Furlanije – Julijske krajine v Trstu se je v petek 12. novembra začela tretja deželna konferenca o varstvu slovenske jezikovne manjšine, ki jo predvideva deželni zaščitni zakon št. 26/2007. Konferenca bo priložnost za pregled opravljenega dela in ugotovitev pomanjkljivosti na področju izvajanja zaščitnih določil, da se potem ukrepa oz. izboljša položaj, je bilo z več strani poudarjeno v uvodnem delu, na katerem so prisotne pozdravili koordinator konference, deželni svetnik Igor Gabrovec, deželni odbornik Pierpaolo Roberti, tržaška podžupanja Serena Tonel, slovenski državni sekretar za Slovence v zamejstvu in po svetu Dejan Valentinčič, senatorka Tatjana Rojc in predsednica Slovenskega raziskovalnega inštituta (le-ta je znanstveni partner konference) Sara Brezigar. Zasedanja se je udeležila tudi predsednica SKGZ Ksenija Dobrila.

Prvi dan konference je bil namenjen poročilom o položaju izvajanja zaščite na petih področjih: Adriana Janežič je pripravila oceno izvajanja določb zaščitne zakonodaje s težavami in pomanjkljivostmi, Maja Mezgec referat o večjezičnem šolanju v Kanalski dolini, Zaira Vidau oceno izvajanja določb o vidni dvojezičnosti na podlagi 10. člena državnega zaščitnega zakona št. 38/2001, Matejka Grgič in Fedra Paclich poročilo o delovanju in novih izzivih za Centralni urad za slovenski jezik, Sara Brezigar, Matejka Grgič in Devan Jagodic pa referat o konceptu deželne jezikovne politike. Referate bodo v prihodnjih dneh obravnavale delovne skupine, ki bodo v drugem delu konference, 19. novembra, posredovale zaključna poročila.

Povezane objave

V Evropski prestolnici kulture naj ostanejo meje odprte
Prvomajsko slavje v Števerjanu
ŽIVEL 1. MAJ!