Osvoboditev-Trsta

12. junij: spoštujmo delo zgodovinske komisije

Različne duše Trsta imajo skupne zgodovinske korenine, še danes pa jih ločuje več različnih spominov. Do tega dognanja je prišla mešana italijansko-slovenska komisija zgodovinarjev že pred dvajsetimi leti. Mnenja smo, da bi se morale javne uprave, vsakič, ko se že nameravajo verodostojno ukvarjati z zgodovinskimi dejstvi v  institucionalne namene, vselej izhajati iz zaključnega dokumenta mešane komisije. Tržaška civilna družba je pluralna, večplastna, večkulturna in večjezična, zato je naša želja, da bi različne komponente tega mesta ubrale pot soočanja, dialoga, medsebojnega razumevanja ter vzajemnega spoštovanja različnih spominov. Koncert treh predsednikov pred desetimi leti je bil pomemben korak na poti dialoga med različnimi komponentami tega prostora, žal pa moramo z grenkobo ugotavljati, da določena neprikrita nestrpnost  do Slovencev je v nekaterih krogih še vedno prisotna. SKGZ se v svoji ustanovni listini sklicuje na vrednote odporništva in antifašizma, spoštuje in priznava različne spomine in obenem nasprotuje kateremukoli poskusu potvarjanja zgodovinskih dejstev. Zato  poziva k izgradnji spoštovanja do različnih spominov ter čutenj ter nagovarja institucije, naj predvsem v interesu mladih generacij gledajo v prihodnost in v evropskem duhu načrtujejo nove skupne razvojne vizije. Zato vselej poziva k izgradnji spoštovanja do različnih spominov ter čutenj in nagovarja institucije, naj, predvsem v interesu mladih generacij, gledajo v prihodnostt in v evropskem duhu  naj načrtujejo nove skupne razvojne vizije . V navdihu in stališčih občinskega praznika, ki ga je desnosredinski občinski odbor sprejel na podžupanov predlog, se večina avtohtone slovenske narodne skupnosti ne prepozna, Zato imamo sedaj nov praznik, ki razdvaja, občane, obuja stare konflikte, je izključujoč in zakrknjen, namerno spregleduje potrebe mladih ljudi  po povezovanju in nadgradnji družbenih odnosov in ne upošteva možnosti nastavitve pluralne spominske pripadnosti mestu Trst.

Povezane objave

Skupaj moramo zasledovati sožitje in spoštovati različne spomine - Tiskovno sporočilo SKGZ
FORUM IDEJ: Ni res, da vsi mladi bežijo, želijo pa si priložnosti
Predsednica DZ Republike Slovenije obiskala Trst