fallback-thumbnail

10-letnica smrti Borisa Raceta - Žarka

Jutri bo poteklo natanko deset let od 26. aprila 1995, ko je umrl družbeno-politični delavec Boris Race – Žarko.

Rodil se je 31. oktobra 1916 v Hrpeljah pri Kozini. Po izobrazbi je bil gradbenik, za kar se je usposobil na Tehniški srednji šoli v Ljubljani. Ta poklic je opravljal od leta 1937 dalje tudi v ilegali vse do aretacije sredi leta 1943. Po izpustitvi iz ječe je v partizanih gradil in skrbel za oskrbovanje tehnik in tiskarn (Slavnik, Slovenija, Doberdob), ob osvoboditvi pa je vodil tehnični oddelek urada za tisk pri Pokrajinskem narodnoosvobodilnem odboru v Trstu. V leto 1951 sega njegova angažiranost pri gradnji Kulturnega doma v Trstu, ki je bil odprt v decembru 1964. Od leta 1953 dalje je bil samostojen podjetnik na področju gradbeništva. Član komunistične partije Slovenije je postal novembra 1942, po razkolu za časa kominforma pa član tajništva centralnega komiteja KP za STO. Od leta 1949 je bil tudi tajnik Slovensko hrvaške prosvetne zveze (kasneje SPZ) vse do konca petdesetih let, ko je postal njen podpredsednik. Leta 1954 je bil med ustanovitelji Slovenske gospodarsko kulturne zveze (kasneje SKGZ) in od spočetka član njenega izvršnega odbora. Od leta 1964 vse do decembra 1987 je (z dvoletnim presledkom) opravljal funkcijo predsednika SKGZ. Bil je nositelj partizanske spomenice 1941 in številnih drugih odlikovanj in priznanj. Ob desetetletnici smrti Borisa Raceta – Žarka bo delegacija SKGZ jutri (torek 26. aprila) ob 10. uri počastila njegov spomin na pokopališču v Hrpeljah, kjer počiva Žarko v rodni zemlji očetov.

Povezane objave

Skupaj moramo zasledovati sožitje in spoštovati različne spomine - Tiskovno sporočilo SKGZ
FORUM IDEJ: Ni res, da vsi mladi bežijo, želijo pa si priložnosti
Predsednica DZ Republike Slovenije obiskala Trst