Sklad Mitja Čuk pomaga otrokom in mladostnikom, potrebnim stalne ali začasne podpore v stiski. Nudi obšolske dejavnosti, tečaje, svetovalnico za zgojo, razvoj in družino, strokovna srečanja, poletna središča, revijo 6KRAT, vzgojno rubriko v dnevnem tisku, razstave v Bambičevi galeriji. V večnamenskem središču bo zaživelo večgeneracijsko stičišče. Hčerinsko društvo VZS-CEO Mitja Čuk Onlus vodi na Kontovelu dnevno središče za mladostnike in odrasle s posebnimi potrebami.

Predsednica: Stanislava Sosič Čuk

34151 Opčine (TS) – Proseška ul. 131
tel. +39 040 212289
faks +39 040 2155287

34170 Gorica – Ul. Petrogalli 44

33049 Špeter (UD) – Drevored Azzida 9