Trst, 21.05.2015 – Breda Pahor, predsednica SSG, in Rudi Pavšič, predsednik SKG

Dodaj odgovor