Ljubljana, 07.03.2014 – Susanne Weitlaner in Jure Kufersin na tiskovni konferenci Slomaka

Dodaj odgovor