Pravilnik o zasebnosti

1. Nosilec pravilnika
Slovenska kulturno gospodarska zveza s sedežem v Trstu na naslovu Ulica San Francesco, 20/III ( “nosilec”) zagotavlja, skladno s predpisi o varstvu osebnih podatkov, informacije v zvezi z obdelavo osebnih podatkov sporočenih ali kako drugače zbranih med brskanjem po tej spletni strani.

2. Obdelava osebnih podatkov, namen in pravna podlaga Podatki, pridobljeni z dostopom do spletne strani Računalniški sistemi in programski postopki, ki se uporabljajo za delovanje tega spletnega mesta, med svojim običajnim delovanjem pridobivajo nekatere osebne podatke, katerih prenos je impliciten pri uporabi internetnih komunikacijskih protokolov. Te podatke (kot so imena domene, IP naslov, uporabljeni operacijski sistem, vrsta naprav, ki se uporabljajo za povezavo) ne spremljajo dodatni osebni podatki in se uporabljajo za:

i) pridobitev anonimnih statističnih podatkov o uporabi;
ii) upravljanje zahtev glede nadzora in načina uporabe;
iii) ugotovitev odgovornosti v primeru hipotetičnih računalniških kaznivih dejanj. Pravna podlaga, ki legitimira obdelavo tovrstnih podatkov, je med drugim tudi nujno potrebna funkcionalnost spletnega mesta z uporabniškim dostopom.

Podatki, ki jih uporabnik spletnega mesta poda prostovoljno Osebni podatki, ki jih uporabnik posreduje prek registracijskih obrazcev, se zbirajo in obdelujejo za naslednje namene:

a) za vodenje poslovnega odnosa s stranko, ki temelji na pogodbenih razmerjih. Uporabijo se lahko za neposredno preverjanje izkušenj oziroma načina uporabe spletne strani;
b) za upravne namene in za izpolnjevanje pravnih obveznosti, kot so računovodske in davčne obveznosti ali za izpolnitev zahtev sodnega organa;
c) s potrditvijo posebnega soglasja za redno pošiljanje novic in/ali promocijskih gradiv potom e-pošte;
d) s potrditvijo posebnega soglasja za prejem promocijskih komunikacij za izvajanje prilagojenih tržnih raziskav in raziskav za zagotavljanje kakovosti ter za izboljšanje naših izdelkov in storitev;
e) v primeru pošiljanja življenjepisa (izključno v namen zbiranja);

Pravna podlaga, ki upravičuje obdelavo podatkov, je sprejem politike zasebnosti s prostovoljno privolitvijo zadevne osebe oziroma uporabnika.

3. Način dodelitve
Poleg tega, kar je opredeljeno kot podatek o spletnem brskanju in navigaciji ter podatki, ki so zbrani preko spletnega mesta skgz.org, dodelitev podatkov:

  • ni obvezujoča glede na opredelitve v točkah a), b), e), vendar kljub temu vsaka zavrnitev pomeni nezmožnost izvedbe prevzetih pogodbenih obveznosti s strani skgz.org.
  • ravno tako ni obvezujoča glede na opredelitve v točkama c) in d), njihova uporaba pa je pogojena z odobritvijo izrecnega soglasja. Vsaka zavrnitev onemogoča pošiljanje novic in oglaševalskega materiala s strani skgz.org.
4. Način obdelave in doba hranjenja podatkov
Zbrani podatki bodo obdelani s pomočjo elektronskih ali avtomatskih orodij, tudi računalniško in telematsko ali z ročno obdelavo, v strogi povezavi z nameni za katere so bili osebni podatki zbrani ter na način, ki zagotavlja navečjo varnost. Podatki se hranijo toliko časa kot je nujno potrebno za nemoteno upravljanje ter v skladu z veljavnimi predpisi in pravnimi obveznostmi.

V vsakem primeru skgz.org izvaja pravila, ki preprečujejo zadrževanje podatkov za nedoločen čas in tako omejujejo čas shranjevanja v skladu z načelom minimizacije obdelave podatkov.

5. Subjekti pooblaščeni za obdelavo, odgovorni ter posredovanje podatkov
Obdelavo zbranih podatkov opravlja notranje osebje nosilca v namene, ki so opredeljeni in odobreni v skladu s posebnimi navodili ter v skladu z veljavno zakonodajo.

V kolikor je potrebno, ter v specifične namene, lahko zbrane podatke obdelajo tretje osebe, ki imenujejo zunanje upravitelje obdelave podatkov ali pa jih, glede na posamezen primer, opredelijo kot neodvisne nosilce in sicer:

  1. družbe, ki pripadajo naši organizaciji za namene iz točke 1, opredeljene v točkah a), b) in e);
  2. posamezniki, podjetja, združenja ali strokovna podjetja, ki nudijo pomoč in svetovanje naši organizaciji za namene iz točke 1, opredeljene v točkama b) in e);
  3. družbe, organi, združenja, ki opravljajo storitve, ki so povezane in so uporabne za izvajanje zgoraj omenjenih namenov (tržna analiza in raziskovalne storitve, upravljanje plačil s kreditnimi karticami, vzdrževanje računalniških sistemov);
Zbrane podatke je mogoče prenesti v tujino, in sicer v družbe, ki niso del naše organizacije. To je mogoče izvesti v oblikah in metodah, ki jih predvideva veljavna zakonodaja z zagotavljeno ustrezno raven varovanja.

V vsakem primeru osebni podatki nikoli ne bodo razkriti.

6. Pravice zainteresirane stranke/uporabnika
Do podatkov lahko uporabniki dostopajo kadarkoli. Hkrati lahko nasprotujejo odbelavi podatkov, zahtevajo preklic, spreminjanje ali posodabljanje vseh osebnih podatkov, ki jih Slovenska kulturno gospodarska zveza zbira ter na tak način uveljavljajo pravico do omejitve obdelave podatkov in pravice do prenosljivosti podatkov. To uporabnik stori potom e-pošte ter pošlje e-sporočilo na naslov skgz-ts@skgz.org.

V skladu z veljavno zakonodajo je mogoče kadar koli zahtevati umik soglasja ali vložiti pritožbo pri pristojnem organu za varstvo osebnih podatkov (Autorità di Controllo – Garante della Privacy) ob kakršnikoli nepravilni uporabi ali zlorabi osebnih podatkov.

7. Odgovorni za varstvo podatkov
Družba oziroma nosilec je imenoval osebo odgovorno za varstvo podatkov na katero se lahko obrnete preko naslova elektronske pošte skgz-ts@skgz.org.

Zadnja posodobitev: 25. maj 2018