Novi Matajur je tednik Slovencev videmske pokrajine. Informativno, kulturno in povezovalno funkcijo v svojem prostoru in s slovenskimi izseljenci po svetu opravlja z objavljanjem prispevkov v italijanščini in slovenščini z narečnimi variantami.

www.novimatajur.it

Odgovorni urednik: Michele Obit

33043 Čedad (UD) – Ul. Ristori 28
tel. +39 0432 731190
faks +39 0432 730462
e-mail: novimatajur@spin.it