fallback-thumbnail

Vodstvo SKGZ se je sestalo s pokrajinskim tajnikom sindikata CGIL Sincovichem

Na sedežu SKGZ v Trstu se je vodstvo krovne organizacije srečalo s pokrajinskim tajnikom sindikata CGIL Adrianom Sincovichem, ki je zastopal tudi pokrajinskega tajnika sindikata UIL Luco Visentinija. Na dnevnem redu srečanja, na katerem so bili prisotni ob predsedniku Rudiju Pavšiču še Ace Mermolja, Livio Semolič in Marino Marsič, je bila analiza stanja v Slovenskem stalnem gledališču in pregled splošnega finančnega stanja v manjšini, predvsem v zvezi z zaposlitveno problematiko. Sindikati so izredno pozorni na dogajanja in so v manjšinskih organizacijah zasledili nekatera krizna žarišča, ki z napovedanim krčenjem javnih prispevkov bi se lahko še dodatno zaostrila. Predstavnik sindikata je zato nakazal nekaj konkretnih predlogov, ki bi lahko pripomogli pri iskanju najustreznejših rešitev. Po njegovem mnenju je potrebno vzpostaviti stalno konfrontacijo, podpis protokola o relacijah bi omogočil sistematični dialog in izmenjavo informacij med sindikati in predstavniki manjšine, saj je skupno nastopanje nedvomno veliko bolj učinkovito. Predlagal je tudi javno pobudo proti nižanju sredstev slovenski narodni skupnosti v katero bi se lahko vključilo poleg lokalnih subjektov tudi vsedržavno vodstvo sindikata. Poleg tega je povedal, da je zaznati v manjšini in izven nje velik imobilizem, ki nedvomno ne pripomore k reševanju problemov. Predsednik SKGZ Rudi Pavšič je sindikalnemu predstavniku orisal trenutno stanje v manjšini in v posameznih organizacijah z zornega kota SKGZ-ja (beseda je tekla tudi o Dijaškem domu v Trstu in Slovenskemu deželnemu zavodu za poklicno izobraževanje). SKGZ deli mnenje, da je situacija zelo zaskrbljujoča, vendar obstajajo dejanske možnosti reševanja problemov, predvsem z racionalizacijo in smotrnejšim pristopom na osnovi izhodišč programske konference. Pavšič je izrazil potrebo po večji participaciji sindikatov, predvsem pa politike, ki je bila doslej, z izjemo nekaterih posameznikov, v glavnem oddaljena od manjšinskih vprašanj. Predsednik SKGZ se je strinjal z idejo o kontinuativnem dialogu s sindikati. Ace Mermolja je opozoril, da je nižanje javnih prispevkov v korist manjšine nezakonito, manjšina pa nima realnih inštrumentov, da bi se krčenju zoperstavila. Livio Semolič je v svojem izvajanju povedal, da morajo sindikati pri svojih nastopih upoštevati dejstvo, da manjšinske organizacije nimajo pridobitniškega namena, zato pri sindikalnih sporih jih ni mogoče primerjati s podjetji. Tudi Semolič je podprl sodelovanje in dogovarjanje s sindikati, saj se na tak način lažje doseže dogovore in se obenem prepreči nepotrebne medijske vojne. SKGZ bo o vsebinah srečanja razpravljala na seji Izvršnega odbora, ki bo potekala v ponedeljek 30. novembra.

Povezane objave

Predstavili blagovno znamko Slovenci v Italiji
Na srečanju mladih Slovencev iz zamejstva in sveta zagotovila o nadaljnji podpori
Republika Slovenija obeležuje Dan državnosti