fallback-thumbnail

Vodstvo SKGZ o položaju Slovenskega stalnega gledališča

Vodstvo Slovenske kulturno-gospodarske zveze se je sestalo, da bi razpravljalo o položaju Slovenskega stalnega gledališča, potem ko je skupščina ustanove odobrila proračun za leto 2010 in po odstopu dosedanjega ravnatelja Tomaža Bana.Po statutu je direktor organ gledališča s svojimi specifičnimi pristojnostmi. Po Banovem odstopu sta sedaj edina pooblaščena upravitelja SSG Paolo Marchesi in Andrej Berdon. Njun mandat zapade 30. junija. SKGZ opozarja, da ju bo moral, po odstopu, nadomestiti redni upravni odbor, ki ga bo imenovala Skupščina SSG. Slednja bo morala imenovati tudi novega predsednika gledališča, upravni odbor pa novega ravnatelja.Po zahtevi krajevnih uprav, to je Občine Trst, Pokrajine Trst in Dežele FJK, ki so nujni člani gledališča (brez njih ni stalnega gledališča), naj bi bila imenovanja novih upravnih organov podrejena sprejetju novega statuta. Društvo slovensko gledališče, ki predstavlja slovensko manjšino v SSG, je omenjenim članom lansko jesen poslalo predlog novega statuta. Ker gre za predlog, bi se morali vsi člani SSG-ja razjasniti in na Skupščini sprejeti nov statut. Doslej se ostali člani SSG niso odzvali na predlog Društva. Jasno je, da imajo danes besedo krajevne uprave, ki naj bi predlog novega statuta Društva slovensko gledališče sprejele, spremenile ali odklonile oziroma predlagale nov osnutek. Statut ostaja bistven korak za bodočnost SSG.Po besedah krajevnih upraviteljev so namreč tudi dodatna in redna sredstva vezana na statutarne spremembe. Težko je razumeti, koliko resnice je v tem, ostaja pa dejstvo, da sta pooblaščenca predstavila proračun, ki vsebuje za sedaj kar nekaj enkratnih in ne strukturnih postavk. Dejansko sta pooblaščenca, ki sta nadomestila upravni odbor po odstopu, razpolagala z več sredstvi kot odbor, ki ni imel več nič. Dodatki so ali bodo prišli s strani Občine Trst, s Pokrajine Trst, krovnih, iz Slovenije, Dežela pa je spremenila postavke slovenskim organizacijam iz zaščitnega zakona št. 38/01 ter zvišala sredstva gledališču za več kot sto tisoč evrov na račun ostalih prejemnikov.Glede finančnih virov torej ni še razčiščeno, kateri bodo stalni priliv in kateri enkratna pomoč. Ni znano, koliko bosta komisarja uporabila za tekočo sezono in kaj bo ostalo za pričetek naslednje. Pooblaščenca imata pač nalogo, da speljeta sezono, ki je v teku. Finančno poglavje SSG ostaja torej odprto. SKGZ pa meni, da je spričo nižanja sredstev manjšini in glede na splošno situacijo sam proračun za leto 2010 "optimističen" in bo težko v bodoče ohraniti predvideno vsoto, razen če ne pride do novih in tokrat resnično trajnih dodatkov.Nerešeno je tudi vprašanje Kulturnega doma, ki bremeni SSG za dobrih 300.000 evrov. S strani javnih uprav ni bila izražena volja, da bi poskrbele za ta zalogaj, kot to zahteva zakon. Tržaški Kulturni dom ostaja še vedno v finančnih postavkah SSG, kar jemlje gledališču sredstva za dejavnost. Glede doma in dvorane pa ni na obzorju kake rešitve.Ostaja še dodatno vprašanje, če bosta pooblaščena upravitelja poskrbela za novo sezono, saj se gledališke sezone pripravljajo več mesecev ali celo leta pred pričetkom nove. Pooblaščenca sta imela "v rokah" vsaj delni načrt, ki ga je pripravil umetniški vodja, o njem pa razpravljal že prejšnji odbor, ki je poskrbel, da ni ostala po odhodu umetniškega vodje Marka Sosiča praznina. S čim bo razpolagal novi odbor, ko bo imenovan po 30. juniju? Gre za nemajhna vprašanja.Slovenska kulturno-gospodarska zveza sledi dogajanju v SSG in je želela opozoriti na nekatera vprašanja brez kakih polemičnih namenov. Kot kaže, pa leto 2010 ne bo lahko ne za SSG ter niti za ostale slovenske ustanove in organizacije Slovencev v Italiji. Realna možnost je, da bo "trpela" vsa organizirana manjšinska stvarnost, kar pomeni v prvi vrsti ljudje in delo. SKGZ, ki tudi sama ni izvzeta iz težav, bo z vsemi silami skušala omiliti morebitno krizno stanje manjšinske organiziranosti, kar pomeni, da se bo morala posvečati vsem in ne le eni organizaciji.

Povezane objave

Predstavili blagovno znamko Slovenci v Italiji
Na srečanju mladih Slovencev iz zamejstva in sveta zagotovila o nadaljnji podpori
Republika Slovenija obeležuje Dan državnosti