579b16dd1e070

V Potrni zasedala Slovenska manjšinska koordinacija SLOMAK

V Pavlovi hiši v Potrni na avstrijskem Štajerskem so se srečali predstavniki krovnih organizacij združenih v manjšinsko koordinacijo SLOMAK, da bi ocenili letošnjo sezono in se dogovorili o dogodkih, ki jih bodo izpeljali v naslednji. Predsedujoči koordinacije Rudi Pavšič je posebej izpostavil skrb, ki so jo namenili utrjevanju sodelovanja med krovnimi organizacijami iz Italije, Avstrije, z Madžarske in Hrvaške, kar nedvomno krepi vlogo te povezave. Tudi na zadnjih srečanjih v okviru Sveta za manjšine pri predsedstvu vlade RS je prišla do izraza vloga Slomaka. Na tej poti bo potrebno nadaljevati tudi v prihodnje, ko bo predsedovanje Slomaka oktobra prevzel zastopnik Narodnega sveta koroških Slovencev.
Rudi Pavšič je poročal o pripravah na obisk v Strasbourgu, ki bo v začetku oktobra in med katerim se bodo sestali s slovenskimi ter s poslanci iz držav, v katerih živijo slovenske manjšine, obenem bo to priložnost tudi za srečanje s predstavniki vodstva Evropskega parlamenta, Sveta Evrope in Evropskega sodišča za človekove pravice.
Jeseni bo Slomak pripravil tudi mednarodni posvet, na katerega bodo povabili predstavnike Sveta Evrope in drugih pomembnih italijanskih, avstrijskih, slovenskih institucij, da bi se osredotočili na temo manjšinskega vprašanja v okviru evropskih institucij.
Da bi osrednjim slovenskim medijem predočili potrebo, da bi več poročali o delu in življenju slovenskih narodnih skupnosti, se bo predstavništvo Slomaka po počitnicah sestalo z odgovornimi uredniki pomembnejših časopisov, televizij in radijskih postaj.
Srečanje v Pavlovi hiši je bilo tudi priložnost, da so se predstavniki manjšinskih krovnih organizacij seznanili z dejavnostjo Društva člen 7 za avstrijsko Štajersko, ki mu predseduje Susanne Weitlaner.

Povezane objave

Predstavili blagovno znamko Slovenci v Italiji
Na srečanju mladih Slovencev iz zamejstva in sveta zagotovila o nadaljnji podpori
Republika Slovenija obeležuje Dan državnosti